Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2023
Hội nghị phối hợp công tác với các ngành Công Thương địa phương
Cập nhật lúc 01:20 ngày 12/08/2022
Ngày 9/8/2022, Công đoàn Công Thương Việt nam tổ chức Hội nghị phối hợp công tác với các ngành Công Thương địa phương. Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐCTVN và các đồng chí Phó Chủ tịch chù trì và điều hành Hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí UV Ban Thường vụ CĐCTVN, lãnh đạo công đoàn cấp trên cơ sở và các Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố. 
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của CĐCTVN; Báo cáo về việc phối hợp công tác với các Công đoàn Công Thương địa phương và báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn ngành Công Thương; việc thực hiện chủa trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thí điểm sắp xếp mô hình ngành Công Thương theo hướng tập trung, xuyên suốt, hiệu quả.
Theo báo cáo, trong thời gian qua Công đoàn Công Thương Việt Nam thường xuyên có chỉ đạo phối hợp, hướng dẫn đối với các Công đoàn ngành Công Thương địa phương, mời Công đoàn ngành Công Thương địa phương tham gia các chương trình hội nghị, tập huấn, hội thảo cấp Ngành do CĐCTVN tổ chức để trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động. Công đoàn ngành Công Thương địa phương nghiêm túc triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Công Thương VN; tổ chức thực hiện có chiều sâu hướng về cơ sở, nâng cao vị thế của công đoàn ngành trong nhận thức của CNVCLĐ. Đã cùng phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động trên địa bàn; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình đời sống, việc làm của đội ngũ đoàn viên, người lao động, những khó khăn, bất cập trong lao động nghề nghiệp, nhất là các trường hợp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ… Hướng dẫn các công đoàn ngành địa phương thực hiện các nội dung công đoàn tham gia quản lý ngành, tham gia giám sát, sửa đổi, bổ sung việc thực hiện chế độ chính sách và các luật định có liên quan đến ngành, nghề.
Thường xuyên hỗ trợ, ủng hộ các địa phương trong việc thực hiện các chính sách xã hội, đóng góp xây dựng nhiều nhà công vụ, nhà tình nghĩa, tặng quà gia đình công nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Trong những năm qua, CĐCTVN đã hỗ trợ LĐLĐ tỉnh, thành phố và công đoàn ngành địa phương nhà mái ấm công đoàn; tặng quà và trợ cấp khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán,  hỗ trợ, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn 
Các đơn vị đã tạo được sự liên kết phối hợp chỉ đạo hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Công Thương Việt Nam đối với các Công đoàn ngành địa phương. Hai năm (2021-2022), Công đoàn Công Thương Việt Nam quan tâm, hỗ trợ, Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố 11 nhà tình nghĩa với số tiền 550.000 triệu đồng; chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền gần 500 triệu đồng; hỗ trợ ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 số tiền 300 triệu đồng. Hàng năm Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng bằng khen chuyên đề cho Công đoàn Công Thương các tỉnh, thành phố.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi về hoạt động của dơn vị mình, đồng thời nêu ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động ngành Công Thương địa phương, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công đoàn trung ương với LĐLĐ tỉnh, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công đoàn theo ngành nghề.
Thanh Hương - Thuỳ Linh