banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 07:50 ngày 02/08/2023
Vừa qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và góp ý dự thảo báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XII.
Chủ trì Hội thảo có đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Đồng chí Phan Văn Bản – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu
Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phan Văn Bản, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết: Thực hiện Hướng dẫn số 82/HD-TLĐ ngày 03/4/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 89/HD-TLĐ ngày 13/7/2023 về Thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có Công văn số 146/CĐCT-TCKT ngày 11/4/2023 về việc hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đã thành lập Tổ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn các nội dung cần tập trung thảo luận để tham gia ý kiến và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Ngành.
Mỗi kỳ đại hội công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam đều được quan tâm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn lịch sử cũng như phù hợp với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quá trình thực hiện các quy định của điều lệ đã phát huy tác dụng ở các cấp công đoàn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động. 
Đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu
Tại Hội thảo, đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã làm rõ một số nội dung về các ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam để thích ứng với tình hình mới. Việc sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng nhằm nâng cao vai trò của công đoàn; khả năng thu hút và dẫn dắt của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đóng góp ý kiến
Phát biểu góp ý tại Hội thảo, đa số đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung của Điều lệ, các vấn đề sửa đổi, bổ sung phù hợp trước bối cảnh tình hình mới, trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, việc thu hút, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức mới. Bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, trong đó có việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Các đồng chí đã đánh giá thực tiễn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời nêu ra vấn đề đại dịch Covid-19 đã làm nhiều người lao động mất việc làm; hiện nay do tình hình thế giới, doanh nghiệp suy giảm đơn hàng, nhiều người lao động không có việc làm. Trong tình hình đó, người lao động hết sức khó khăn, quyền, lợi ích mà họ cần nhất là về việc làm, thu nhập để nuôi gia đình, chăm lo con học hành. Đây cũng là vấn đề lớn nhất đặt ra đối với tổ chức công đoàn. Trước tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động phải là nhiệm vụ hàng đầu của công đoàn, để xứng đáng là tổ chức lớn nhất của người lao động. 
Đ/c Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đóng góp ý kiến 
Cũng tại Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý, bổ sung nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, tập trung vào các vấn đề: Khẩu hiệu hành động; bố cục báo cáo; những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023-2028 và một số chỉ tiêu phấn đấu; các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028... thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với tổ chức Công đoàn. 
Đ/c Phan Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn công ty Honda Việt Nam đóng góp ý kiến
Kết luận Hội thảo, đồng chí Chủ tịch CĐCTVN tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Qua các ý kiến của các đại biểu, đồng chí yêu cầu ban nội dung tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện để báo cáo TLĐ, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu và tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó cần tập trung vào những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực tiễn hoặc chưa được quy định trong Điều lệ; ngoài ra, cần nghiên cứu chọn lọc những vấn đề đã chín muồi trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ để bổ sung vào Điều lệ. Đồng thời tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Thanh Thái