banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 29 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 nhiệm kỳ 2018-2023
Cập nhật lúc 02:55 ngày 07/07/2023
Vừa qua, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 29 và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13 nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch CĐCTVN và các đồng chí Phó Chủ tịch đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV BBTV, UV BCH, UV UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá III.
Chủ tịch CĐCTVN Phan Văn Bản chủ trì Hội nghị  
Hội nghị đã thực hiện các bước rà soát công tác bổ sung quy hoạch năm 2023 đối với các chức danh:  BTV; BCH, UBKT, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT  CĐCTVN  nhiệm Kỳ 2023 – 2028. Dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự thảo báo cáo công tác hoạt động  UBKT 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Công khai Dự toán Tài chính năm 2023 và Quyết toán Tài chính năm 2022. Báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; công tác chuẩn bị Đại hội IV CĐCTVN nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham gia ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm BCH; BTV CĐCTVN khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tờ trình báo cáo TLĐ về công tác Đại hội IV CĐCTVN lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 -2028 và rà soát, trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đai hội IV CĐCTVN nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Các đồng chí Phó Chủ tịch CĐCTVN trình bày Báo cáo tại Hội nghị 
Tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã đóng góp những ý kiến để hoàn thiện Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm BCH, BTV khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023 và cùng trao đổi về tình hình hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ toàn Ngành, đồng thời đề ra những nhiệm vụ sẽ triển khai trong nhưng năm tiếp theo.
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Thuỳ Linh