Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020
Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020

Tuyên truyền giáo dục

CĐCTVN: Ban hành Quy chế Hội diễn NTQC CNVCLĐ ngành Công Thương lần thứ II

CĐCTVN: Ban hành Quy chế Hội diễn NTQC CNVCLĐ ngành Công Thương lần thứ II

Các đơn vị triển khai tổ chức Hội diễn tại cấp mình và đăng ký tham gia Hội diễn cấp Ngành trước ngày 20/03/2016  
Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương VN lần thứ II 2016

Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo Hội diễn Nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương VN lần thứ II 2016

Ban Chỉ đạo Hội diễn có nhiệm vụ chỉ đạo CĐCTVN xây dựng kế hoạch tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Công Thương lần thứ II năm 2016  
CĐCTVN: Gặp mặt cơ quan thông tấn, báo chí, cộng tác viên nhân dịp năm mới 2016

CĐCTVN: Gặp mặt cơ quan thông tấn, báo chí, cộng tác viên nhân dịp năm mới 2016

CĐCTVN đã chủ động trong công tác truyền thông, cung cấp thông tin cho báo chí để truyền tải tới CNVCLĐ trong Ngành  
Tiết kiệm năng lượng: Lan tỏa tới người lao động

Tiết kiệm năng lượng: Lan tỏa tới người lao động

Những hoạt động như trên sẽ lan tỏa đến từng người lao động không chỉ tại doanh nghiệp mà cả trong cuộc sống xã hội  
Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 và trao giải cuộc thi “Sáng tạo các giải pháp tiết kiệm năng lượng”

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 và trao giải cuộc thi “Sáng tạo các giải pháp tiết kiệm năng lượng”

Chương trình đã tác động tới cộng đồng, tạo được thói quen thực hiện tiết kiệm năng lượng một cách tự nguyện nhất