banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Ông Phan Văn Bản tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công Thương khoá IV
Cập nhật lúc 09:27 ngày 09/10/2023
Ngày 6.10, Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra phiên làm việc trọng thể. Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tới chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương, khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tập trung công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, vì việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả;
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phát huy vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng ngành Công Thương phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội đặt ra chỉ tiêu phấn đấu hằng năm có ít nhất 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 75% công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; bình quân hằng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.
Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ (năm 2028) toàn ngành có hơn 182.250 đoàn viên công đoàn; ít nhất 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
Để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu, Ban Chấp hành CĐCTVN khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đặt ra 3 khâu đột phá.
Theo đó, công đoàn tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tập thể người lao động ở cơ sở, trọng tâm là đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, trong đó ưu tiên các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính, quản lý đoàn viên, thu hút, tập hợp, tuyên truyền, vận động người lao động.
Ông Phan Văn Bản tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương, nhiệm kỳ 2023-2028
Tại Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, 400 đại biểu đã bầu ra 38 uỷ viên vào Ban Chấp hành khoá mới; tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành CĐCTVN nhiệm kỳ 2023-2028, các uỷ viên đã bầu 12 Ủy viên Ban Thường vụ; 11 Ủy viên Ủy ban kiểm tra; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Bầu ông Phan Văn Bản tiếp tục làm Chủ tịch CĐCTVN khoá IV; các Phó Chủ tịch là ông Vũ Trường Sơn, ông Quách Văn Ngọc, bà Lê Thị Đức.
Hà Anh - Hải Nguyễn (nguồn: laodong.vn)