Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019
Thứ năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Tuyên truyền giáo dục

CĐCTVN với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014

CĐCTVN với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2014

CBCNVCLĐ ngành Công Thương đã thực sự có bước thay đổi về cách nghĩ, cách lựa chọn sản phẩm, người tiêu dùng quan tâm mua sắm các mặt hàng sản xuất trong ngành, trongnước  
Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa CĐCTVN với các Công đoàn trong cùng Bộ và CĐCTVN với Báo Lao động

Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa CĐCTVN với các Công đoàn trong cùng Bộ và CĐCTVN với Báo Lao động

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ toàn ngành; gắn kết các Công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn trong Bộ Công Thương nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội và lợi ích người lao động trong ngành.  
CĐCTVN: Phát huy vai trò của công đoàn trong cuộc vận động sử dụng hàng Việt

CĐCTVN: Phát huy vai trò của công đoàn trong cuộc vận động sử dụng hàng Việt

Kết luận cuộc tọa đàm, đồng chí Lý Quốc Hùng đánh giá cao vai trò của các cấp CĐ Công Thương VN thời gian qua đã tích cực, chủ động thực hiện cuộc vận động  
CĐCTVN Tập huấn công tác Tuyên giáo và Diễn đàn “Giải quyết một số vấn đề cấp bách đối với đội ngũ công nhân lao động ngành Công Thương"  - Khu vực phía Nam

CĐCTVN Tập huấn công tác Tuyên giáo và Diễn đàn “Giải quyết một số vấn đề cấp bách đối với đội ngũ công nhân lao động ngành Công Thương" - Khu vực phía Nam

Tham gia lớp Tập huấn có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Tuyên giáo Công đoàn cấp trên cơ sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam khu vực phía Nam  
CĐCTVN Tập huấn công tác Tuyên giáo và Diễn đàn “Giải quyết một số vấn đề cấp bách đối với đội ngũ công nhân lao động ngành Công Thương"

CĐCTVN Tập huấn công tác Tuyên giáo và Diễn đàn “Giải quyết một số vấn đề cấp bách đối với đội ngũ công nhân lao động ngành Công Thương"

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho công nhân bằng nhiều hình thức, vận dụng linh hoạt các hình thức sao cho phù hợp. Củng cố và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ làm công tác Tuyên giáo nhằm đáp ứng được tình hình thực tế, đặc biệt là kỹ năng nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, đảm bảo tính thời sự.