banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Tư vấn pháp luật

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép của người lao động năm 2023

Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép của người lao động năm 2023

Trong một năm, NLĐ sẽ có số ngày nghỉ phép nhất định và được hưởng chế độ thanh toán tiền nghỉ phép  
Thay đổi về mức lương hưu tối thiểu trong năm 2023

Thay đổi về mức lương hưu tối thiểu trong năm 2023

Hiện nay, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014  
Cách tính tiền tăng ca vào ban ngày khi hưởng lương theo thời gian

Cách tính tiền tăng ca vào ban ngày khi hưởng lương theo thời gian

Cách tính tiền tăng ca vào ban ngày khi hưởng lương theo thời gian  
Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

Theo quy định tại Điều 42, Điều 47, Điều 54, Điều 56 Luật Việc làm 2013  
Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau

Đề xuất thay đổi mức hưởng dưỡng sức chế độ ốm đau

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ về dự thảo Luật BHXH sửa đổi.  
Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi

Đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với công chức nghỉ hưu trước tuổi