Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019
Thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019

Tư vấn pháp luật

09 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017

09 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017

Từ ngày 01 - 10/7/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành  
Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017

Hướng dẫn tính lương cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2017

Thông tư 02/2017/TT-BNV bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV từ ngày 01/7/2017  
Nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, thủ tục thế nào?

Nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, thủ tục thế nào?

Thủ tục để xin nghỉ hưu trước tuổi và chế độ được hưởng sau khi nghỉ hưu sớm  
Sẽ không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi trong năm 2017

Sẽ không thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi trong năm 2017

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017  
Căn cứ công nhận nghề độc hại, nguy hiểm

Căn cứ công nhận nghề độc hại, nguy hiểm

Ông Trọng hỏi, ông được hưởng chế độ có đúng quy định không và ông có được hưởng chế độ thời gian làm việc theo Điều 104 Bộ luật Lao động không?  
Chính thức tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng từ 01/7/2017

Chính thức tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng từ 01/7/2017

Kể từ ngày 01/7/2017 sẽ áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.300.000 đồng/tháng