banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Tư vấn pháp luật

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường

Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 8 tháng đối với nữ và đủ 60 tuổi 6 tháng đối với nam.  
Xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để tính tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn 3818/BHXH-CSXH hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ  
Lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022 thay đổi ra sao?

Lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022 thay đổi ra sao?

Cứ thêm mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.  
Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Về hưu năm 2022, đóng bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Điều 74 trong Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng.  
 Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID

Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID

Ứng dụng VssID vừa được nâng cấp lên phiên bản 1.5.6, trong đó bổ sung chức năng xem thông báo Xác nhận đóng bảo hiểm xã hội theo Mẫu C14-CS.  
Không thực hiện "3 tại chỗ", người lao động có thể mất việc

Không thực hiện "3 tại chỗ", người lao động có thể mất việc

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2844/LĐTBXH-PC hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách