banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Tư vấn pháp luật

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Người lao động có thể làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia  
5 dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19

5 dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19

5 dịch vụ công hỗ trợ lao động, doanh nghiệp khó khăn do dịch COVID-19  
Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19

Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19

Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19  
3 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay, không phải đợi 1 năm

3 trường hợp được nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay, không phải đợi 1 năm

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định các trường hợp được nhận BHXH một lần  
4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19