Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Công đoàn Công Thương địa phương

CĐ Công Thương Thái Nguyên khởi công xây dựng nhà Mái ấm công đoàn

CĐ Công Thương Thái Nguyên khởi công xây dựng nhà Mái ấm công đoàn

Gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Vinh, Công ty CP Hứa Gia Hồng Việt Nam thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn.  
Một số kinh nghiệm từ việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại các CĐCS thuộc CĐ Công Thương Hải Phòng

Một số kinh nghiệm từ việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại các CĐCS thuộc CĐ Công Thương Hải Phòng

Việc xây dựng quan hệ lao động gắn với thực hiện dân chủ cơ sở thông qua tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ...  
CĐ ngành Công Thương Quảng Bình phát động Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2018

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình phát động Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2018

Hướng về người lao động, chăm lo, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình  
CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

Đây là một hoạt động tuyên truyền quan trọng nằm trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Công đoàn Công Thương tỉnh.  
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Vũ Ngọc Thức được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trong nhiệm kỳ mới  
CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ”

CĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ”

CĐ Ngành đã trao tặng gần 200 thẻ mua hàng miễn phí và 2.000 thẻ mua hàng giảm giá cho CNVCLĐ