Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020

Công đoàn Công Thương địa phương

Trường Trung cấp nghề TM DL Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2018

Trường Trung cấp nghề TM DL Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm 2018

Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Công Thương năm 2017  
CĐ CQ Sở Công Thương Thanh Hóa: Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, CC, NLĐ

CĐ CQ Sở Công Thương Thanh Hóa: Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, CC, NLĐ

Công đoàn cơ quan Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2018  
Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình lần thứ III,  nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Đ/c Phan Mạnh Hùng, được bầu làm Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình  
CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Tổ chức "Tết Sum vầy 2018" cho đoàn viên, người lao động

CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Tổ chức "Tết Sum vầy 2018" cho đoàn viên, người lao động

73 suất quà trị giá 41.500.000 đồng đã được trao cho 73 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo  
Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Công đoàn Ngành Công Thương Thanh Hóa tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018  
Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình: Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Công đoàn ngành Công thương Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn Ngành lần thứ 10 (Khóa II) mở rộng và triển khai nhiệm vụ năm 2018