Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020
Thứ tư, ngày 15 tháng 07 năm 2020

Công đoàn Công Thương địa phương

CĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tôn vinh gia đình tiêu biểu

CĐ ngành Công Thương Thái Nguyên: Tôn vinh gia đình tiêu biểu

77 đoàn viên được tôn vinh tại buổi lễ là những tấm gương sáng trong số hơn 10 nghìn CNVCLĐ ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên  
CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn”

CĐ ngành Công Thương Thanh Hóa: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn”

Tổng số tiền hỗ trợ là 105 triệu đồng (mỗi đoàn viên được hỗ trợ 35 triệu đồng)  
Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hóa lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, 07 đồng chí Ban Thường vụ  
CĐ Công Thương Quảng Bình: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

CĐ Công Thương Quảng Bình: Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn

Đây là trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  
CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Thành lập mới 3 công đoàn cơ sở

CĐ ngành Công Thương Quảng Bình: Thành lập mới 3 công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình có 40 CĐCS trực thuộc với 2.083 đoàn viên  
CĐ ngành Công Thương Hải Dương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

CĐ ngành Công Thương Hải Dương: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện tốt