banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động
Cập nhật lúc 09:43 ngày 16/05/2023
Sáng 14.5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các tập thể, cá nhân đạt thành tích chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Chủ tịch 
Trong dịp biểu dương điển hình tiên tiến này, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long là CĐCS trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đại diên Công đoàn Công Thương Việt Nam vinh dự là Tập thể tiêu biểu trong số 133 tập thể, cá nhân trên cả nước được Chủ tịch nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen tưởng trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy công ty, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn công ty đặc biệt chú trọng triển khai đến Công đoàn các cấp về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn công ty. Bám sát Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa của Đảng ủy Tổng công ty, Đảng bộ công ty đã xây dựng, triển khai kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động CNVCLĐ chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui chế, qui định của Công ty; thực hiện qui định ATVSLĐ -PCCN - bảo vệ môi trường; Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội.
Phó Chủ tịch CĐCTVN Lê Thị Đức tặng hoa chúc mừng tập thể Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long 
Công đoàn công ty đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của Công đoàn công ty, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chức năng của tổ chức Công đoàn; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt công đoàn các cấp, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.
Kết quả “Làm theo Bác” được thể hiện rõ nét trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”: Công đoàn công ty phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, tham gia chương trình “một triệu sáng kiến” do Công đoàn Tổng công ty phát động năm 2022, các CB CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu… Trong hai năm 2021, 2022 các cán bộ ĐVCĐ đã đóng góp 110 giải pháp và sáng kiến, làm lợi 11,29 tỉ đồng, đã có 21 đồng chí được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp Công đoàn Tổng công ty, 10 đồng chí vinh dự được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong phong trào “Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”: Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện triệt để tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, tiết kiệm thời gian lao động, văn phòng phẩm...., trong hai năm 2021,2022 tiết kiệm được trên 28,5 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, công đoàn công ty thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để ngày càng bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Phương Trà