Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021

 

  

 

    

 

 

    1. TS. Đỗ Đăng Hiếu   

        Chức vụ: Chủ tịch 

 

 

 

 

    2. TS. Nguyễn Mạnh Cường

        Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

        (Nghỉ hưu từ tháng 8/2010)
 

 

 

 

   3. Ngô Huy Toán

       Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

       (Nghỉ hưu từ tháng 8/2012)
 

 

 

  4. Nguyễn Ngọc Chiến

      Chức vụ: Phó Chủ tịch 

     (Nghỉ hưu từ tháng 6/2012)
 

 

   5. Ngô Xuân Thạnh

      Chức vụ: Phó Chủ tịch


 

  

 

 

 

 

  

   6. Trần Thị Bạch Dương

       Chức vụ: Phó Chủ tịch

       (Bổ sung từ tháng 01/2011) 

 

 

 

 

 

  7. Nguyễn Xuân Thái

      Chức vụ: Phó Chủ tịch

      (Bổ sung từ tháng 1/2011)


 

 

 

 

 

 


   8. Tạ Thị Vân Anh

        Chức vụ: Trưởng Ban Nữ công CĐCTVN

        (Bổ sung từ tháng 01/2011)


 

 

 

 

 

 

 

   9. Vũ Tiến Dũng

       Chức vụ: UV BCH Tổng liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10. Hồ Phi Giao

         Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo CĐCTVN

         (Bổ sung từ tháng 1/2011) 

 

 

 

 

 

    11. Nguyễn Thị Hoa

          Chức vụ: Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Công Thương

          (Bổ sung từ tháng 1/2012)


 

 

 

 

 


   12. Lưu Mạnh Hùng

        Chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Công Thương 
 

   13. Trần Đình Hùng

         Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức CĐCTVN

        (Nghỉ hưu tháng 12/2012)


 

 

 

 

   14. Đinh Thái Hương

         Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu VN 
 


 

  15. Vương Quốc Lơi

        Chức vụ: UV BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch CĐ TCT Thép Việt Nam (CTCP)


 
 

 

   16. Lê Thị Thanh Nga

         Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giấy và bột giấy VN

         (Nghỉ hưu tháng 11/2010)


  

 


  17. Nguyễn Thị Tuyết Mai

        Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn TCt Thuốc lá VN

        (Nghỉ hưu tháng 10/2012) 

 

 

 

 

 

   18. Trịnh Xuân Tuyên

          Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN