Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021


Trần Quang Huy - Chủ tịch 


Trịnh Xuân Tuyên - Phó Chủ tịch  


Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch

Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch


   Vũ Tiến Dũng 

      UV BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hoá chất VN - UV BTV Đảng uỷ Tập đoàn


Nguyễn Thị Hoa

 UV BTV CĐCTVN, Vụ trưởng - Chủ tịch CĐ BCT - UV BCH Đảng uỷ Bộ CT, Phó BT Chi bộ


Đinh Thái Hương

          Chủ tịch CĐ Xăng Dầu VN, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, UV Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng Dầu VN


Vương Duy Khánh
Chủ tịch CĐ TCty Thép VN - CTCP


Phương Hoàng Kim

Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương


Phan Thị Diệu Loan

Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương VN


Lê Thị Đức

Trưởng ban Nữ công CĐCTVN, Đảng uỷ viên


Quách Văn Ngọc
         Trưởng ban Chính sách - Pháp luật CĐCT VN

  Trần Mạnh Thắng

        Trưởng Ban Tuyên giáo CĐCT VN


Đỗ Thị Thu Nga

Trưởng ban Tài chính Công đoàn Công Thương VN


Nguyễn Thị Phương Nam

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn Công Thương VN