Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021


  

 

 

   

  

   1. TS. Đỗ Đăng Hiếu   

        Chức vụ: Chủ tịch 

 

 

 

  

 

   2. TS. Nguyễn Mạnh Cường

        Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực

         

 

 

 

 

   3. Ngô Huy Toán

       Chức vụ: Phó Chủ tịch
 


 

  

  4. Nguyễn Ngọc Chiến

      Chức vụ: Phó Chủ tịch 

  

 

 

 

 


  5. Ngô Xuân Thạnh

      Chức vụ: Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

 


 

   6. Vũ Tiến Dũng

       Chức vụ: UV BCH Tổng liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   7. Trần Thị Bạch Dương

       Chức vụ: Vụ trưởng - Chủ tịch CĐ CQ Bộ Công Thương


 

 
 

 

 

    8. Đinh Thái Hương

         Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu VN


 

   

  9. Vương Quốc Lơi

        Chức vụ: UV BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch CĐ TCT Thép Việt Nam (CTCP)


 

  

 

 


  10. Nguyễn Thị Tuyết Mai

        Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn TCT Thuốc lá VN

      
 

   11. Lê Thị Thanh Nga

         Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Giấy và Bột giấy VN

   


 

 

 

 

 

 

 

  12. Nguyễn Xuân Thái

      Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Công Thương VN

 

 

 

                                        13. Trần Trung Thành

  

 

 

 

 

 

 

    14. Trịnh Xuân Tuyên

          Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN
                                          15. Nguyễn Tùng Vân