Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2020
CĐCTVN tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra, khóa III, lần thứ ba
Cập nhật lúc 08:11 ngày 23/01/2019
Ngày 21/01/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN, đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Chủ nhiệm UBKT chủ trì Hội nghị.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Dự thảo Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn.
Tại Hội nghị, đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN, đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của UBKT trong việc tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và việc triển khai thực hiện Đại hội công đoàn các cấp.
Ngay từ đầu năm 2018, UBKT công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình công tác đề ra. Kết quả, năm 2018, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 427 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 106 cuộc kiểm tra cùng cấp và 321 cuộc kiểm tra cấp dưới, trong đó UBKT CĐCTVN kiểm tra cấp dưới 08 cuộc.
Trong công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 359 cuộc, bao gồm kiểm tra cùng cấp 117 cuộc, kiểm tra cấp dưới 232 cuộc; trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cùng cấp 02 cuộc, phối hợp với Ban Tài chính kiểm tra cấp dưới 21 cuộc. UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện 153 cuộc giám sát, trong đó có 50 cuộc giám sát công đoàn cùng cấp và 103 cuộc giám sát công đoàn cấp dưới.
UBKT công đoàn các cấp đã tích cực tham mưu, giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo. Năm 2018, công đoàn các cấp đã tiếp 245 lượt người đến phản ánh kiến nghị, nhận 35 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam nhận 13 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo. UBKT công đoàn các cấp đã kịp thời đề xuất với BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Dự báo năm 2019, hoạt động công công đoàn với những thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, do đó cần nêu cao sự chỉ đạo của BCH, BTV công đoàn các cấp đối với hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn. Đồng thời UBKT công đoàn các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện việc kiểm tra cùng cấp, tăng cường kiểm tra cấp dưới.
UBKT công đoàn các cấp triển khai, thực hiện công tác giám sát trong tổ chức công đoàn, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức triển khai việc tiếp cán bộ, đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong Ngành.
Tại Hội nghị cũng đã tổ chức chia tay đồng chí Lưu Thị Huệ Linh, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT nhận nhiệm vụ công tác tại Ban Nữ công, Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN tặng hoa chia tay đồng chí Lưu Thị Huệ Linh, Nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT
           Kiến An