banner2019
 
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2024
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ bảy
Cập nhật lúc 08:56 ngày 22/01/2021
Ngày 20/01/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ bảy. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch-Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đóng góp vào Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và chương trình công năm 2021.
Năm 2020 công đoàn, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò, trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam. 
Công đoàn các cấp trong Ngành đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa như tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời triển khai việc tuyên truyền phổ biến đến đoàn viên người lao động về việc phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. 
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên kế hoạch hoạt động UBKT công đoàn các cấp cũng bị ảnh hưởng, hạn chế về số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; nhưng với sự nỗ lực của công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã cơ bản đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát trong năm 2020. Kết quả là Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 369 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 168 cuộc kiểm tra cùng cấp và 201 kiểm tra cấp dưới; trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cấp dưới 18 cuộc; UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 98 cuộc giám sát.
Trong công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới, Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp thực hiện được 360 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp 166 cuộc, kiểm tra cấp dưới 194 cuộc; UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cùng cấp 01 cuộc, kiểm tra cấp dưới 06 cuộc.
Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp nhận được 22 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó có 19 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, trong đó Công đoàn Công Thương Việt Nam nhận 10 đơn khiếu nại. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã tiếp 46 lượt cán bộ, đoàn viên, phản ánh, kiến nghị. 
Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động đã được công đoàn, UBKT công đoàn các cấp quan tâm giải quyết và tham gia, kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.
UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2021, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ của UBKT công đoàn: Thực hiện việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam; Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp đoàn viên và người lao động; Công tác giám sát trong hoạt động công đoàn; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và hoạt động UBKT công đoàn.
Kiến An