banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Hội nghị Ủy ban Kiểm tra CĐCTVN lần thứ VI
Cập nhật lúc 08:58 ngày 21/07/2020
Ngày 21/7/2020, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III đã tổ chức Hội nghị lần thứ sáu. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch,Chủ nhiệm UBKT.
Thực hiện chương trình của Hội nghị, các đồng chí Ủy viên UBKT đã thảo luận, đóng góp vào Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2020 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, với tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động công đoàn chủ yếu tập trung phối hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để triển khai giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc; hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Với sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2020,kết quả là đã triển khai thực hiện được 102 cuộc kiểm tra Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó có 56 cuộc kiểm tra cùng cấp và 46 cuộc kiểm tra cấp dưới. 
Trong công tác kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài sản, hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới, UBKT công đoàn các cấp thực hiện được 115 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp 62 cuộc, kiểm tra cấp dưới 53 cuộc; trong đó UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam kiểm tra cùng cấp 01 cuộc. Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện được 35 cuộc giám sát.
Công đoàn, UBKT công đoàn các cấp tiếp 23 lượt cán bộ, đoàn viên, phản ánh, kiến nghị, nhận 12 đơn khiếu nại, tố cáo; trong đó có 09 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo; UBKT Công đoàn Công Thương Việt Nam nhận 05 đơn khiếu nại; UBKT công đoàn các cấp đã kịp thời đề xuất với BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Các đồng chí tham dự Hội nghị tích cực trao đổi thảo luận để triển khai Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.
Thanh Hà