Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Thứ bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Cập nhật lúc 11:53 ngày 01/05/2015

Ngày 27/4/2015, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Minh Hải đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng tại Đại hội.

Đại hội lần thứ II Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam được tổ chức trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đảng bộ Bộ Công Thương; với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Công tác phát triển Đảng vượt 28% so với kế hoạch

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lý Quốc Hùng, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa I khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu và những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2010 – 2015, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có tư tưởng, năng lực và trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lý Quốc Hùng phát biểu khai mạc Đại hội

Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam với số lượng cán bộ, công nhân viên chức lao động là 508 người, bao gồm Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long, Công ty TNHH Một thành viên Hỗ trợ phát triển năng lượng, Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp II tại Hà Nội. Tổng số đảng viên của Đảng bộ là 61 đảng viên; trong đó đảng viên dự bị là 04 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy và các Chi ủy Chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, chất lượng từng bước được nâng cao. Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam tập trung đổi mới phương tức lãnh đạo, thực hiện công khai, dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức chuyên môn, thực hiện tốt sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu, quản lý, sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức và xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, v.v…

Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam Tạ Thị Vân Anh báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2010-2015

Đánh giá chung về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam Tạ Thị Vân Anh cho biết: Tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010 - 2015 đặt ra đã được hoàn thành, trong đó chỉ tiêu phát triển đảng viên đã hoàn thành vượt mức 28% so với kế hoạch.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Đại diện Chi bộ Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Thăng Long cũng đề xuất ý kiến tại Đại hội về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, cần tăng cường hơn nữa trong công tác giáo dục tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, vận động quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng; thực hiện hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng; vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện động cơ đúng đắn vào Đảng; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nhằm tăng cường về số lượng và chất lượng.

Bí thư Chi bộ 1 Vũ Trường Sơn

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Trường Sơn – Bí thư Chi bộ 1 (trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam) cũng đã trình bày tham luận về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo đồng chí Vũ Trường Sơn, cần thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản như: tăng cường công tác giáo dục lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực vận dụng đúng đắn, sáng tạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Minh Hải phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Đào Minh Hải, Phó Bí thư thường trực chúc mừng những thành tích xuất sắc Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ trước. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương hy vọng Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ phát huy nhiều hơn nữa, với tinh thần phấn đấu cao hơn nữa những thế mạnh của tổ chức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2015 – 2020.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất cao mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhận thức sâu sắc những thuận lợi, cơ hội, cũng như khó khăn thách thức của Ngành trong giai đoạn 2015 – 2020, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đoàn kết, nhất trí 09 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Ba là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ.

Bốn là, tiếp tục quan tâm, chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để có định hướng, biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả nhằm ổn định tư tưởng.

Năm là, phát huy năng lực, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác đảng.

Sáu là, tăng cường sự phối hợp công tác giữa cấp ủy với chính quyền trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bảy là, kiện toàn tổ chức, bộ máy của tổ chức đảng, cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đảm bảo phù hợp với tình hình đặc điểm của Công đoàn Công Thương Việt Nam, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong cơ quan, đơn vị.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong chấp hành Cương lĩnh, Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, Pháp luật của Nhà nước; chú trọng kiểm tra, giám sát những nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Chín là, đổi mới và tăng cường công tác dân vận.

Đồng chí Đào Minh Hải và Lý Quốc Hùng tặng hoa cho các đồng chí thôi tham gia BCH đảng bộ khóa mới

Đại hội lần thứ II Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra yêu cầu cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu cao, phát huy truyền thống tốt đẹp, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ II (2015-2020) và các Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên.

Ban chấp hành Đảng bộ CQCĐ Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Nguồn: Moit.gov.vn