banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
“Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Nêu gương – Đổi mới” – Phương châm của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương VIệt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật lúc 08:56 ngày 15/06/2020
Trong không khí thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đã long trọng tổ chức  Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cùng đại diện lãnh đạo các ban thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.
Trong năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lớn. Do tình hình suy thoái kinh tế, vấn đề thiên tai, dịch bệnh và các đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi hình thức sở hữu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp đã ảnh hường không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống và tư tưởng của cán bộ, công chức và người lao động trong ngành. Song, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam và cán bộ, đảng viên công chức và người lao động các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm thực tiễn và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng lên.
Đ.c Trần Quang Huy - Bí thư Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN, Chủ tịch CĐCTVN phát biểu khai mạc Hội nghị 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ và các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng cao. Nhiều nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành tốt như: Đảng uỷ và các Chi uỷ Chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng cao; Các chủ trương, chính sách của Đảng và việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đặc biệt coi trọng. Từ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Lãnh đạo cơ quan, Bí thư các Chi bộ trực thuộc đều là thành phần tham dự các buổi quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết do Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức, do đó đã rất nhanh chóng và kịp thời trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thỉ, Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ thông qua các kỳ sinh hoạt thường kỳ. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã quán triệt và chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị 03 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 
Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng đã được triển khai thực hiện tốt nguyên tắc về tổ chức và xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng uỷ luôn có sự bàn bạc thống nhất trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ CQ CĐCTVN, Đảng uỷ Bộ Công Thương. Hằng năm, các cấp ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cho cả năm và cụ thể hóa nội dung sinh hoạt từng tháng.  Các Đảng bộ, Chi bộ đã chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định, các buổi sinh hoạt chi bộ đều được tổ chức theo đúng tiến trình được hướng dẫn tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt Chi bộ” dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư chi bộ. Việc sinh hoạt chuyên đề được duy trì thường xuyên tại các chi bộ như Các chuyên đề về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề về công tác dân vận trong tình hình mới, Chuyên đề về học tập Nghị quyết của Đảng; Chuyên đề về các lĩnh vực chuyên môn do cơ quan, đơn vị đảm nhiệm…
Trong nhiệm kỳ,  Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2022 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ĐH Đảng bộ bộ phận theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, xây dựng được đội ngũ cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ, kết quả được Đảng ủy Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm trên cơ sở rà soát, bổ sung. Công tác quản lý và phát triển đảng viên, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Bên cạnh đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra tiến hành xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hàng năm, xây dựng Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy CQ Công đoàn Công Thương Việt Nam; Chương trình công tác kiểm tra giám sát năm của Ủy ban kiểm tra; Kế hoạch giám sát theo chuyên đề của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy.
Về xây dựng đoàn thể chính trị xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận cũng luôn được Đảng uỷ quan tâm. Việc phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong toàn đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, cập nhật và chuyển tài liệu về chi bộ để phổ biến thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền về công tác dân vận. 
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN đã đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác. Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết của đảng, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc đẩy mạnh “Học tập tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ, phát huy vai trò của Đảng uỷ và các Chi uỷ trong việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra đã được hoàn thành, tập thể và nhiều cá nhân trong Đảng bộ nhiều năm liền được nhận bằng khen của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương.
Mặc dù đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ những nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam vẫn còn một số hạn tồn tại, hạn chế như : Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn mang tính hình thức;. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số nơi chậm đề ra kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch còn chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ, khả thi;  Chất lượng, hiệu quả sinh hoạt ở một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở chưa cao; nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế ; Việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của chính quyền chưa được quan tâm đúng mức. Một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước chưa được sâu rộng; việc thu hút sự tham gia còn hạn chế;  Một số cấp uỷ còn lúng túng trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.
Các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, trước những khó khăn khó lường của kinh tế thế giới cũng như trước những áp lực không nhỏ khi Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định những nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường sự phối hợp công tác giữa cấp ủy với chính quyền trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; Phát huy năng lực, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội  ngũ cán bộ làm công tác đảng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động;  Tổ chức quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Công đoàn Công Thương Việt Nam phối hợp Bộ Công Thương vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành không ngừng phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển của ngành giai đoạn 2020-2025; Triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng gắn công tác tư tưởng với nhiệm vụ lãnh đạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra; Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên: Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ, theo hướng vừa mở rộng và phát huy dân chủ, gắn với tự phê bình và phê bình, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Kiện toàn tổ chức, bộ máy của tổ chức đảng, cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên đảm bảo phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc tham gia chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ tại Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam và các đơn vị, doanh nghiệp. 
Nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam trong nhiệm kỳ (2020-2025) đòi hỏi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu cao. Phát huy truyền thống tốt đẹp, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ và kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ III (2020-2025) và các Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên.
Đ.c Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị 
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương cho rằng trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam cần quan tâm những vấn đề sau:
- Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp Ủy, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy đến cấp ủy, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Tiếp tục tập trung lãnh đạo các cán bộ Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm, xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức thức trách nhiệm, có chuyên môn sâu đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
- Nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng, không ngừng đổi nội dung hình thức sinh hoạt tại các Chi bộ,  đặc biệt các Chi bộ tại các doanh nghiệp. 
- Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương các Đảng viên nhất là người đứng đầu cấp Ủy.
- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII  về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức  lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ  gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
- Tăng cường công tác quản lý Đảng viên, công tác kiểm tra giám sát giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đặc biệt là kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết  các quy định của Đảng đảm bảo từng nhiệm vụ, từng giải pháp đều được kiểm tra giám sát thực hiện có hiệu quả
- Kịp thời nắm bắt tư tưởng nguyện vọng  của Đảng viên  và quần chúng, tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất.
Ra mắt BCH BCH Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã bầu ra 6 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến đảm bảo vì lợi ích chung để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Cơ quan CĐCTVN lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đã đề ra. Đại hội cũng đã bầu những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí nguyện vọng của cán bộ đảng viên Đảng bộ để tham dự ĐH đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.
Vũ Liên