Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
Chủ nhật, ngày 12 tháng 07 năm 2020
Công tác vệ sinh - anh toàn lao động ngành Công Thương năm 2014
Cập nhật lúc 11:55 ngày 17/02/2015

Thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác Bảo hộ lao động, các cấp công đoàn trực thuộc CĐCTVN đã triển khai công tác An toàn vệ sinh lao động hiệu quả, thiết thực với tình hình sản xuất kinh doanh đang diễn ra đa dạng và phức tạp của từng đơn vị. Công tác AT - VSLĐ nói chung ngày càng được các ngành, các cấp, các cơ sở quan tâm hơn.


Các hoạt động đẩy mạnh công tác ATVSLĐ

Ngay từ đầu năm 2014, CĐCTVN đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn về tổ chức hoạt động công tác AT - VSLĐ trong năm và chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp, các cơ quan chức năng, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia (TLQG) về An toàn Vệ sinh Lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ nơi làm việc”. Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia CĐCTVN triển khai việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình nạn nhân bị TNLĐ năm 2013 có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị trong ngành với 100 suất quà (mỗi suất từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng) cũng như các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn công tác AT - VSLĐ, tổ chức hội thảo AT - VSLĐ, tham dự lễ phát động hưởng ứng TLQG về AT - VSLĐ - PCCN tại một số cơ sở trong ngành. Năm 2014 CĐCTVN tiếp tục duy trì chế độ thăm viếng những người khụng may chết do tai nạn lao động đối với các đơn vị trong ngành Công Thương.

Về công tác đào tạo cán bộ công đoàn làm AT-VSLĐ, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ động xây dựng và thực hiện Chương trình hợp tác với các tổ chức công đoàn Quốc tế về công tác AT-VSL. Trong năm 2014, đã đào tạo nâng cao và cấp chứng nhận cho 31 cán bộ làm giảng viên kiêm nhiệm và 45 cán bộ học lớp cơ bản làm giảng viên kiêm nhiệm. Chương trình tập huấn công tác AT-VSLĐ cho công đoàn cơ sở trực thuộc theo kế hoạch phối hợp đào tạo giữa CĐCTVN và CĐ Chế tạo Úc APHEDA đã thành công, đạt được nhiều kết quả tốt. Thống kê năm 2014, các cấp công đoàn ngành đac tổ chức và phối hợp tổ chức được 222 lớp tập huấn về công tác AT-VSLĐ cho hơn 16.252 lượt người gồm AT-VSV, công nhân, cán bộ công đoàn cơ sở, bộ phận, tổ chức cuộc thi AT-VSV cấp Tổng công ty và cấp cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn công tác AT - VSLĐ. Năm 2014 CĐCTVN phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động VN, Cục Kỹ thuật An toàn và môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương và Trung tâm y tế môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương đã tổ chức kiểm tra về công tác AT - VSLĐ tại một số cơ sở đặc trưng cho các loại hình SXKD do CĐCTVN quản lý trực tiếp và thuộc Công đoàn một số Tổng Công ty. Nhìn chung các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác AT - VSLĐ, tuy nhiên một số đơn vị; bộ máy làm công tác AT - VSLĐ chưa được kiện toàn (đặc biệt đối với khối trường học; các đơn vị có các chi nhánh, bộ phận phân tán rải rác khắp nơi thuộc địa phận xa cơ quan đầu não); một số cơ sở thực hiện việc xây dựng và thực hiện kế hoạch AT - VSLĐ chưa đúng quy định; chưa phân định trách nhiệm trong Hội đồng BHLĐ và quy chế hoạt động của mạng lưới AT - VSV, công tác kiểm tra AT - VSLĐ còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên... Điều kiện làm việc của người lao động vẫn còn tồn tại các yếu tố nguy hiểm, còn tiềm ẩn TNLĐ. Năm 2014 CĐCTVN đã thực hiện phân phát 625 tờ rơi, 420 tranh cổ động và nhiều tài liệu của TLĐ cho công đoàn các cấp.

Tình hình tai nạn lao động trong năm 2014, toàn ngành Công Thương xảy ra 30 vụ TNLĐ nặng làm 37 người chết, trong đó: CĐCS trực thuộc CĐCTVN: 05 người, CĐ Than Khoáng sản: 26 người, CĐ Điện lực: 06 người. TNLĐ chết người vẫn ở mức cao, số vụ TNLĐ có tính chất lặp đi lặp lại vẫn còn tập trung vào 1 số ngành đặc thù. Tuy nhiên đã giảm so với năm 2013, trong các cơ sở thuộc ngành Công Thương đã thể hiện qua sự cố gắng lớn của các cơ sở thuộc CĐCTVN.

Được sự chỉ đạo của TLĐLĐVN, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của CĐCTVN, công tác AT - VSLĐ  năm 2014 của các cấp Công đoàn thuộc CĐCTVN đã thu được những kết quả khả quan. Hoạt động của công đoàn về công tác AT - VSLĐ ngày càng thể hiện rõ nét hơn; nhận thức về công tác AT - VSLĐ của các cấp CĐ trong ngành đã được nâng thêm một bước. Chương trình, nội dung về AT - VSLĐ đã được xây dựng và thực hiện trong chương trình hoạt động chung của công đoàn. Các cấp công đoàn đã tích cực hoạt động, tham gia có kết quả việc quản lý công tác AT - VSLĐ, vận động đông đảo người lao động thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động có hiệu quả.

Khó khăn và giải pháp  

Một số cấp Công đoàn còn lúng túng trong việc xây dựng chương trình hoạt động về công tác AT - VSLĐ, việc tham gia vào quản lý AT - VSLĐ còn yếu do nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức Công đoàn trong công tác AT - VSLĐ. Do nhận thức về pháp luật AT - VSLĐ  chưa đầy đủ của một bộ phận người sử dụng lao động dẫn đến tình trạng còn buông lỏng quản lý về công tác AT - VSLĐ; một bộ phận không ít NLĐ thiếu ý thức thực hiện các quy định về AT - VSLĐ. Bộ máy làm công tác AT - VSLĐ chưa được xây dựng hoàn chỉnh, cán bộ chuyên trách thiếu dẫn đến việc triển khai tổ chức, thực hiện công tác AT - VSLĐ chưa hiệu quả; những khó khăn về kinh tế cũng là nguyên nhân không nhỏ hạn chế việc đầu  tư vào công tác AT - VSLĐ; công tác kiểm tra và tự kiểm tra còn mang tính hình thức và chưa được tiến hành thường xuyên.

Công đoàn các cấp cùng với lãnh đạo các đơn vị tiếp tục xây dựng và kiện toàn bộ máy làm công tác AT - VSLĐ của các cấp CĐ và chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp, ổn định; tăng cư­ờng tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác AT - VSLĐ cho CBCĐ đồng thời chủ động, thường xuyên, tham gia với cơ quan chuyên môn về chư­ơng trình huấn luyện AT - VSLĐ trong đơn vị, chú ý tuyên truyền, huấn luyện cho NSDLĐ  về pháp luật AT - VSLĐ. Tăng cường công tác tham gia quản lý (Xây dựng, thực hiện kế hoạch AT - VSLĐ, các quy chế thưởng phạt AT - VSLĐ…) tuỳ theo tình hình cụ thể của DN; đẩy mạnh công tác kiểm tra và tự kiểm tra, giám sát về công tác AT - VSLĐ của các cấp CĐ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa ph­ương kiểm tra việc thực hiện luật pháp lao động tại đơn vị, cơ sở; phối hợp tổ chức thực hiện Tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ- PCCN theo nội dung được Ban Chỉ đạo An toàn Công nghiệp - Bộ Công Thương và Ban Thường vụ CĐCTVN thống nhất hàng năm, các hoạt động của Tuần lễ Quốc gia phải gắn vào hoạt động quản lý sản xuất, quản lý AT - VSLĐ của từng đơn vị, cơ sở với phương châm: cụ thể, thiết thực, tiết kiệm, linh hoạt; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác AT - VSLĐ - PCCN, giảm thiểu TNLĐ, BNN, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất.

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các phong trào lao động sáng tạo, phong trào “Xanh, Sạch - Đẹp- Bảo đảm AT - VSLĐ”, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt công tác AT - VSLĐ góp phần bảo vệ người lao động và xây dựng đơn vị phát triển. 

 

Ngô Bá Đức