Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
Thứ sáu, ngày 10 tháng 07 năm 2020
CĐCTVN: Tổ chức Toạ đàm về Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 tại khu vực phía Nam
Cập nhật lúc 10:19 ngày 10/11/2014

Gần 50 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch CĐCS khu vực phía Nam trực thuộc CĐ Công Thương Việt Nam đã tham dự toạ đàm “Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 vấn đề lao động và vai trò của CĐ trong hiệp định thương mại tự do" -  Khu vực phía Nam.


Theo báo cáo của Công đoàn Công Thương Việt Nam, qua hơn một năm triển khai Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn 2012, một số đơn vị vẫn chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật lao động với NLĐ về nâng lương hàng năm, không kịp thời điều chỉnh mức lương tối thiểu, chưa quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể… Việc chấp hành Luật Công đoàn ở một số CĐCS chưa tốt, công tác phát triển đoàn viên chưa đúng trình tự, thủ tục, chế độ sinh hoạt công đoàn chưa đều đặn, chế độ thu chi tài chính còn chưa nghiêm túc, chưa thu đúng, thu đủ, nộp cấp trên chưa đúng quy định, các chế tài đối với việc thực hiện Luật Công đoàn chưa đủ mạnh dẫn đến việc thực hiện chưa nghiêm…

Các cán bộ đã được nghe ông Lê Đình Quảng, Phó Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN trao đổi những thông tin liên quan đến Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn và các Nghị định, Hướng dẫn. Tại toạ đàm, các cán bộ CĐCS cũng đã phản ánh những vướng mắc trong thực tế khi thực hiện Bộ Luật Công đoàn, Luật Công đoàn và được nghe lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, CĐ Công Thương  giải đáp. Theo ông Lê Đình Quảng, hiện còn có đến 87 điểm, vấn đề trong pháp luật lao động cần tiếp tục trao đổi, hướng dẫn để thực hiện trong thực tế.

Nam Dương