banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và Công tác xã hội toàn Ngành năm 2013
Cập nhật lúc 02:06 ngày 08/08/2014

Ngày 8/8/2014,tại Đà Nẵng, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Tài chính và công tác xã hội ngành Công Thương năm 2013.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Ngọ - Phó Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Lý Quốc Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, và gần 200 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính, cán bộ Kế toán của các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Năm 2013, đánh dấu là năm đầu tiên hoạt động tài chính thực hiện thu kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn, chính vì vậy,công tác thu cũng gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ CĐCTVN cùng với tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ những người làm tài chính, công tác tài chính công đoàn vẫn phát huy tốt vai trò của mình, thu đúng, thu đủ kinh phí và đoàn phí công đoàn, khai thác triệt để các nguồn thu khác phục vụ tốt cho các nội dung từ cơ sở tới Ngành, đáp ứng yêu cầu của hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hàng năm CĐCTVN đều tiến hành tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn. Nội dung tập huấn, hướng dẫn là các văn bản, chế độ mới của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về công tác tài chính đặc biệt là việc phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn có sự thay đổi so với trước đây; Công tác thu, chi, quản lý và sử dụng ngân sách công đoàn; Chế độ báo cáo dự toán, quyết toán nguồn ngân sách công đoàn.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác tài chính trong năm 2014 là sớm ban hành văn bản về phân cấp và phân phối nguồn thu đối với tài chính Công đoàn; Tăng cưởng hơn nữa công tác kiểm tra tài chính, đối chiếu và đôn đốc với tài chính công đoàn; Thực hiện tốt việc chỉ đạo công tác tài chính – kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn các cấp; Cải tiến việc giao kế hoạch cho CĐCS sát với thực tế, tổng hợp xây dựng báo cáo Dự toán, Quyết toán ngân sách toàn Ngành trình Tổng Liên đoàn đúng thời gian; Phấn đấu các công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở thu phí công đoàn đạt từ 100% kế hoạch năm trở lên, đẩy mạnh công tác thu đoàn phí công đoàn. Chỉ tiêu phấn đấu toàn Ngành đạt vượt mức kế hoạch từ 5-8%; Thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính lên cấp trên đảm bảo kế hoạch, đúng thời gian quy định; Thực hiện tốt việc cấp kinh phí cho khối HCSN và các đơn vị thuộc diện cấp kinh phí; Đáp ứng đủ nhu cầu tài chính cho hoạt động thường xuyên, thực hiện việc tiết kiệm chi tiêu về hành chính để ưu tiên cho hoạt động phong trào, huấn luyện đào tạo, cho trợ cấp, thăm hỏi đoàn viên, chi huấn luyện đào tạo và xây dựng tổ chức công đoàn.

Đối với hoạt động xã hội của CĐCTVN đã trở thành các phong trào thi đua và thực sự có ý nghĩa đối với người lao động. Bên cạnh mục tiêu chính là chăm lo, chia sẻ với những người lao động tròng Ngành, hoạt động xã hội còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham gia các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng  LĐLĐVN phát động. Việc Bộ Công Thương và CĐCTVN phối hợp trực tiếp đến thăm hỏi và hỗ trợ cho người lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết, thăm hỏi người bị nạn lao động, các cán bộ công nhân viên là Thương binh, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương, trợ giúp đồng bào bị thiên tai, ủng hộ các quỹ xã hội Trung ương đã có tác dụng động vien kịp thời đến những đơn vị, cá nhân khó khăn thể hiện sự quan tâm của tổ chức, đoàn thể trực thuộc Bộ. Phong trào vận động CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn tham gia nhắn tin ủng hộ cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”… góp phần chia sẻ cùng đồng bào chiến sĩ hải đảo giữ vững chủ quyền quốc gia là hoạt động chính trị thiết thực được Tổng Liên đoàn đánh giá cao trong năm 2013.

Có được những thành tích trên là do công tác xã hội của CĐCTVN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban cán sự Đảng  Bộ Công Thương; sự phối hợp của Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động công tác xã hội; Ban Thường vụ CĐCTVN giành sự quan tâm đặc biệt về công tác xã hội, đây không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà chính là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn.

Trong năm 2014, công tác xã hội sẽ tập trung vào một điểm như sau: Tập trung các hoạt động chăm lo cho người lao động và đoàn viên trong Ngành; Kết hợp cùng các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trong ngành triển khai chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; Tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội tại địa phương; Hưởng ứng các hoạt động về biên giới, hải đảo; Hưởng ứng các hoạt động đóng góp ủng hộ các “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam” và các Quỹ hỗ trợ do Nhà nước, Mặt trần Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Cũng trong dịp này Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tiến hành trao bằng khen của Bộ Công Thương và bằng khen CĐCTVN cho 85 tập thể và 104 cá nhân đã có hoạt động Tài chính và Công tác xã hội xuất sắc trong năm 2013.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 Thùy Linh