banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
CĐCTVN: Tổ chức Hội nghị công tác Tài chính công đoàn - Công tác xã hội và Hướng dẫn kiểm tra tài chính công đoàn
Cập nhật lúc 01:51 ngày 26/10/2018
Vừa qua, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị công tác Tài chính - Công tác xã hội và Hướng dẫn kiểm tra công tác công đoàn cho các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Tài chính, cán bộ Tài chính của các Công đoàn trực thuộc tại khu vực phía Bắc, Đồng chí Trần Quang Huy - Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch CĐCTVN chủ trì Hội nghị. 
Các đồng chí Lãnh đạo CĐCTVN chủ trì điều hành Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy cho biết công tác tài chính, công tác xã hội là một trong các nội dung đột phá để xây dựng nguồn lực cho tổ chức Công đoàn nhằm đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới với mục đích chăm lo tốt hơn cho NLĐ, chính vì vậy thông qua hội nghị các cán bộ công đoàn đến tham dự sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng tìm những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế để có thể khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch cũng nhấn mạnh công tác UBKT phải coi trọng việc kiểm tra công tác tài chính để đảm bảo các cấp công đoàn thu, chi kinh phí đúng nguyên tắc, điều lệ và quy định của Pháp luật. 
Đồng chí Đỗ Thị Thu Nga, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tài chính CĐCTVN trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2017
Đồng chí Đỗ Thị Thu Nga - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tài chính CĐCTVN đã trình bày báo cáo về công tác tài chính năm 2017, hầu hết các đơn vị trong Ngành đã nghiêm chỉnh chấp hành chế độ quản lý tài chính, các quy định về thu và sử dụng tài chính công đoàn một cách hiệu quả, các hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Việc phân cấp thu tài chính công đoàn cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thực hiện từ năm 2013 đến nay vẫn phát huy thế chủ động, tạo động lực, vị thế của công đoàn với chuyên môn đồng cấp và công đoàn cấp dưới. Đồng thời, việc phân cấp thu tài chính cho công đoàn cấp trên cơ sở còn thể hiện trách nhiệm của công đoàn cấp dưới với công đoàn cấp trên trực tiếp trong toàn hệ thống. CĐCTVN  đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn với những nội dung: Cập nhật các văn bản chế độ mới của Nhà nước và Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính công đoàn; công tác thu chi, quản lý sử dụng ngân sách công đoàn; chế độ báo cáo dự toán, quyết toán nguồn ngân sách công đoàn... giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.
Đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN trình bày Báo cáo công tác xã hội năm 2017
Đối với hoạt động xã hội của CĐCTVN, Phó Chủ tịch Quách Văn Ngọc cho biết đây là hoạt động đã trở thành phong trào thi đua và thực sự có ý nghĩa đối với người lao động. Bên cạnh mục tiêu chính là chăm lo, chia sẻ với những người lao động trong Ngành, hoạt động xã hội còn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham gia các phong trào do Tổng LĐLĐVN phát động. Từ nguồn đóng góp xã hội của Ngành, năm 2017, CĐCTVN - Bộ Công Thương đã trích gần 3,9 tỷ đồng, thay mặt các đơn vị trong Ngành, phối hợp triển khai thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, đảm bảo sử dụng thiết thực, hiệu quả số tiền các tập thể, cá nhân đã ủng hộ, trong đó tập trung vào việc: Thăm hỏi, hỗ trợ, trợ cấp, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo; đẩy mạnh hỗ trợ chăm lo nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, thăm hỏi, hỗ trợ tặng quà tri ân, “Đền ơn  đáp nghĩa” đối với các đối tượng chính sách trong và ngoài Ngành trọng tâm vào dịp tháng cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Trường Sa - Hoàng Sa”, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ và người dân địa phương hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai...
Có được những thành tích trên là do công tác xã hội của CĐCTVN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương; sự phối hợp của Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động công tác xã hội; Ban Thường vụ CĐCTVN đã dành sự quan tâm đặc biệt về công tác xã hội, đây không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà chính là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn.
Trong năm 2018, công tác xã hội sẽ tập trung vào một số nội dung trọng điểm như sau: Tăng cường tuyên truyền, vận động ĐVCĐ, NLĐ hưởng ứng các hoạt động do CĐCTVN, Bộ Công Thương, Tổng LĐLĐVN... phát động; Tập trung phối hợp với chuyên môn đồng cấp, phấn đấu chăm lo tốt hơn nữa đời sống ĐVCĐ, NLĐ trong Ngành; Rà soát, thống kê, cập nhật tất cả các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội ở các đơn vị trực thuộc; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, trợ cấp cho ĐVCĐ, NLĐ bị tai nạn lao động, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tri ân các đối tượng chính sách đặc biệt vào dịp lễ lớn, ngày lễ Tết của đất nước… Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giúp ĐVCĐ, NLĐ ổn định cuộc sống; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30A của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; Tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội tại địa phương và hoạt động của Quỹ, Hội Trung ương do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng LĐLĐVN phát động; Định kỳ thực hiện báo cáo kết quả công tác xã hội và các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo; Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xã hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nam, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN trình bày hướng dẫn về công tác kiểm tra tài chính công đoàn
Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT CĐCTVN đã trình bày hướng dẫn về công tác kiểm tra tài chính công đoàn, trong đó cần lưu ý đến một số nội dung như: Những quy định về kiểm tra tài chính công đoàn; quy trình để thực hiện kiểm tra công tác tài chính và một số lưu ý khác về công tác kiểm tra.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận liên quan đến việc triển khai những chủ trương, hướng dẫn mới của Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính trong thời gian qua, nhìn chung các đại biểu đều bày tỏ ủng hộ chủ trương mới của cấp trên, tuy nhiên một số vấn đề khó khăn trong thực tiễn tại một số đơn vị cũng được các đại biểu đề cập và đề xuất các giải pháp tháo gỡ như: khó khăn của hoạt động CĐ nói chung và công tác tài chính CĐ nói riêng trong quá trình cổ phần hóa, tái cấu trúc các DNNN; những vướng mắc trong triển khai thu kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh qua Vietinbank, việc nộp kinh phí tiết giảm tại những công đoàn cơ sở có quy mô nhỏ khi thực tế đang còn khó khăn về kinh phí để hoạt động…
Cũng trong dịp này, CĐCTVN đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân khu vực phía Bắc đã có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính và xã hội năm 2107. Theo đó, về công tác xã hội, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 11 cá nhân; CĐCTVN đã tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 33 cá nhân. Về công tác Tài chính, 40 tập thể và 43 cá nhân tiêu biểu đã được CĐCTVN tặng Bằng khen cho hoạt động công tác năm 2017.
Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị:
Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xã hội năm 2017
Đồng chí Quách Văn Ngọc, Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của CĐCTVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xã hội năm 2017
Đồng chí Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch CĐCTVN trao Bằng khen của CĐCTVN cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tài chính năm 2017
Thùy Linh