banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Ra mắt Hội đồng tư vấn tài chính - kinh tế của Tổng LĐLĐVN
Cập nhật lúc 08:13 ngày 13/03/2019
Chiều 11.3, Tổng LĐLĐVN công bố quyết định thành lập, ra mắt và tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng tư vấn tài chính- kinh tế (gọi tắt là Hội đồng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp
Tham dự có đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và các thành viên của Hội đồng.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh đã công bố quyết định thành lập, ra mắt Hội đồng; quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.
Hội đồng đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Hội đồng do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm Chủ tịch. Các thành viên gồm một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài tổ chức CĐ trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính, kinh tế CĐ.
Hội đồng là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Tổng LĐLĐVN, có chức năng tư vấn giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN những nội dung có liên quan đến việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách, quy định và thẩm định chỉ tiêu, định mức liên quan đến công tác tài chính- kinh tế của tổ chức CĐ.
Nhiệm vụ của Hội đồng gồm: Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về nội dung dự thảo các văn bản của Đảng, Nhà nước gửi Tổng LĐLĐVN có liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính- kinh tế chung và của tổ chức CĐ nói riêng; tham gia thẩm định, đề xuất ý kiến về nội dung dự thảo các văn bản quy định về tài chính, kinh tế CĐ của Tổng LĐLĐVN; thẩm định, đề xuất ý kiến đối với những đề án, dự án liên quan đến hoạt động tài chính- kinh tế của tổ chức CĐ; nghiên cứu, đề xuất mô hình và phương thức hoạt động liên quan đến công tác tài chính- kinh tế của tổ chức CĐ.
Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng tư vấn tài chính - kinh tế
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, tài chính CĐ có tính chất đặc thù so với các tổ chức chính trị- xã hội khác. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường bày tỏ mong muốn, Hội đồng sẽ giúp tổ chức CĐ hoàn thiện thể chế, đưa ra những quy định chặt chẽ, tương thích với quy định của Nhà nước.
Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh, hoạt động của Hội đồng sẽ góp phần để tổ chức CĐ thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả): Đảm bảo tài chính CĐ được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả…
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp các ý kiến để hoạt động của Hội đồng hiệu quả hơn; góp ý về dự thảo đề án giao khoán lợi nhuận cho các đơn vị kinh tế CĐ và dự thảo đề án chuỗi hoạt động kinh tế CĐ.
Quế Chi (nguồn: laodong.vn)