banner2019
 
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Thứ ba, ngày 05 tháng 03 năm 2024
Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Cập nhật lúc 11:26 ngày 24/11/2022
Ngày 19/11/2022 tại Công đoàn Công ty cổ phần Giày Hồng Bảo đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. 
Dự lớp tập huấn có trên 30 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Tổ trưởng, Tổ phó các bộ phận  thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Giày Hồng Bảo.
Đ.c Quách Văn Ngọc – Phó Chủ tịch CĐCTVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Quách Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, mặc dù là ngày nghỉ nhưng bố trí, sắp xếp công việc để về tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc; đồng chí cũng nêu rõ về quan điểm, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiều nội dung, nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ đại hội kỳ trước, trong đó có nội dung đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 được đẩy nhanh tiến độ hơn các nhiệm kỳ trước, được tiến hành trong năm 2023; trong đó, đại hội công đoàn cấp cơ sở hoàn hành trước 31/5/2023 (những công đoàn cấp trên trực tiếp có từ 200 CĐCS trở lên cho phép tổ chức Đại hội sớm hơn, bắt đầu từ tháng 12/2022); đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở trực thuộc và xong trước 31/7/2023; và đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 được tiến hành đại hội khi ĐHCĐ cơ sở trực thuộc và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành và xong trước 31/10/2023...... Trên cơ những nội dung đó đồng chí đã chỉ đạo và định hướng cho BCH công đoàn Công ty cần chủ động nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn Công Thương về công tác tổ chức Đại hội; xây dựng kế hoạch Đại hội một cách chi tiết, cụ thể; thành lập các tiểu ban ĐH và phân công nhiệm vụ cho các tiểu ban để triển khai thực hiện; trong đó BCH công đoàn cũng cần chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng báo cáo chính trị nhiệm kỳ, đặc biệt trú trọng và thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các bước về quy trình hướng dẫn công tác nhân sự; ngoài ra công tác tuyên truyền cần có sự quan tâm cả trước, trong và sau đại Hội để Đại hội công đoàn Công ty thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn song song với đó BCH cũng cần phát động và đẩy mạnh hơn nữa các phòng trào thi đua trong toàn thể CB-CNVCLĐ.
Đ.c Lê Văn Hải – Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra CĐCTVN hướng dẫn vè quy trình Đại hội công đoàn cơ sở
Hội nghị cũng được đồng chí Lê Văn Hải - Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra hướng dẫn, truyền đạt một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; dành nhiều thời gian tập trung hướng dẫn về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban chấp hành công đoàn. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội; nghe và giải đáp một số những kiến nghị đề xuất của cán bộ, đoàn viên và hoạt động công đoàn trong thời gian qua còn bất cập, chưa hợp lý....
Thông qua hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhằm giúp cho các đồng chí cán bộ công đoàn của Công ty hệ thống được toàn bộ các văn bản của Đảng, của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Công đoàn Công Thương Việt Nam có liên quan đến công tác tổ chức đại hội; đồng thời nắm chắc quan điểm, nguyên tắc, quy trình, nội dung các văn bản đó để tổ chức đại hội và xử lý được các tình huống có thể xảy ra trước, trong và sau đại hội.
                                                                                  Lê Hải