Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021
Thứ ba, ngày 19 tháng 01 năm 2021
CĐ Công Thương Việt Nam tiếp tục triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động
Cập nhật lúc 09:29 ngày 31/07/2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa có Công văn số 310/CĐCT-CSPL, ngày 30/7/2020, về việc tiếp tục triển khai chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đến các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Hiện nay, tình hình dịch bện Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, CĐCTVN yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện các nội dung sau:
1. Công đoàn các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, khu nhà ở của NLĐ.
2. Công đoàn các cấp phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ, chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch; hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc và cách ly theo quy định khi có yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo khoanh vùng, dập dịch triệt để.
3. Các cấp công đoàn tiếp tục tập trung và huy động các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động triển khai thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh khó khăn, vướng mắc về Công đoàn Công Thương Việt Nam (qua Ban chính sách pháp luật) để được hỗ trợ, giải quyết.
Xem chi tiết Công văn tại đây.
Thùy Linh