Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Mục tiêu kết nạp 11.000 đoàn viên
Cập nhật lúc 06:40 ngày 18/04/2019
Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động, Công đoàn Công Thương Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2023: Phát triển, kết nạp mới 11.000 đoàn viên, thành lập mới 10 công đoàn cơ sở.
Công đoàn Công Thương Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo 16 công đoàn cấp trên cơ sở và 146 công đoàn cơ sở trực thuộc, với 175.239 người, trong đó số lượng đoàn viên công đoàn là 155.184 người.
Công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên
Là cấp công đoàn trực tiếp quan hệ với đoàn viên và người lao động (NLĐ), thời gian qua, hoạt động của các cấp công đoàn ngành Công Thương có nhiều tích cực, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường, hội nhập ngày càng sâu rộng, mặc dù đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) trong mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho NLĐ, song cũng kéo theo những thách thức, mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi giữa NLĐ và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, nhiều công đoàn cơ sở đã có sự đổi mới hoạt động; phối hợp tốt với chuyên môn xây dựng được các bản thỏa ước lao động tập thể của DN, với nhiều điều có lợi hơn cho NLĐ, để thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, NLĐ tại cơ sở.
Theo chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế của Chính phủ, khối DN nhà nước sẽ giảm dần, khối DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng lên. Điều này sẽ không ngoại lệ khi không ít DN không muốn tạo điều kiện cho NLĐ thành lập tổ chức công đoàn tại DN. Điều này đòi hỏi Công đoàn Công Thương Việt Nam cần có những chiến lược và giải pháp cụ thể để giữ vững và phát triển đoàn viên.
Vì vậy, trong kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Công Thương đã đặt ra mục tiêu: Phát triển, kết nạp mới 11.000 đoàn viên, thành lập mới 10 công đoàn cơ sở; phấn đấu 85% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80 - 85% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh; bình quân mỗi năm công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng…
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong kế hoạch đã ban hành, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy yêu cầu, các cấp công đoàn trong ngành căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch cho phù hợp; triển khai một cách sáng tạo, thiết thực, tránh hình thức; có giải pháp, biện pháp cụ thể, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và NLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng nâng cao; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật… góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.
Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy: Các cấp công đoàn cần hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp…
Thanh Tâm nguồn: congthuong.vn