Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Hội nghị Ban Thường vụ CĐCTVN lần thứ hai, khóa III
Cập nhật lúc 11:01 ngày 25/10/2018
Thực hiện chương trình công tác định kỳ, ngày 22/10/2018 tại Vĩnh Phúc, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Chủ tịch Trần Quang Huy chủ trì điều hành Hội nghị.
Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch CĐCTVN chủ trì điều hành Hội nghị
Hội nghị Ban Thường vụ lần này nhằm đánh giá, thông qua báo cáo hoạt động công đoàn 10 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2018, để thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội III, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận bàn về những nội dung trọng tâm triển khai trong nhiệm kỳ và một số nội dung về công tác cán bộ, cụ thể đó là: Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, giải đoạn 2018 - 2023; Việc nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; Tăng cường nguồn lực tài chính, đáp ứng hoạt động công đoàn trong tình hình mới; Tích cực tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên tiêu thụ hàng sản xuất trong Ngành, trong nước.
Đây chính là tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III CĐCTVN, Nghị quyết Đại hội XII CĐVN.
Ngọc Xanh