Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020
Kết quả tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam
Cập nhật lúc 06:46 ngày 13/05/2018
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 04/01/2017 của Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương, ngày 24/01/2017, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-CĐCT về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III CĐCTVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Đến nay, CĐCTVN đã hoàn thành chỉ đạo 16/16 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị (đạt tỷ lệ 100%) và 550/552 CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị (đạt tỷ lệ 99,6%). Có 02 CĐCS không tổ chức đại hội, hội nghị được do 01 CĐCS đến thời điểm đại hội đang tạm dựng hoạt động và 01 CĐCS đang chờ bán doanh nghiệp.
Công tác chuẩn bị chu đáo quyết định sự thành công của đại hội, hội nghị
Căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và kế hoạch tổ chức đại hội của CĐCTVN, các đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn của đơn vị mình; báo cáo cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn tổ chức đại hội theo đúng tiến độ. Đồng thời, thành lập các Tiểu ban và bộ phận chuẩn bị cho đại hội, hội nghị, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các ủy viên BTV, BCH… chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo về nội dung và cơ sở vật chất phục vụ đại hội. 
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy tặng Cờ thi đua xuất sắc của TLĐLĐVN cho Công đoàn Bộ Công Thương tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023
Các văn kiện đại hội được xây dựng theo đúng đề cương hướng dẫn, báo cáo được gửi lấy ý kiến từ tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và tham gia trực tiếp tại đại hội. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ, kết quả các phong trào hoạt động công đoàn của các đơn vị trong nhiệm kỳ, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nhiệm, đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, riêng phần phương hướng, nhiệm vụ, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc đã bám sát tình hình thực tế và xu hướng vận động, phát triển của chuyên môn để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp cụ thể, phù hợp cho nhiệm kỳ tới. 
Về việc tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp ý Dự thảo báo cáo của công đoàn cấp trên đã được triển khai xuống từng cấp công đoàn, đoàn viên để tham gia và được tổng hợp trình đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua. Kết quả đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 82% Công đoàn cơ sở trực thuộc và các cá nhân tham gia ý kiến, với 80.367 lượt ý kiến đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Đối với công tác chuẩn bị nhân sự tham gia BCH, các đơn vị tổ chức đại hội nhiệm kỳ đều xây dựng Đề án nhân sự; triển khai thực hiện đúng quy trình, có cơ cấu, số lượng hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và có tính kế thừa, phát triển. Các bước trong quy trình nhân sự trước và trong đại hội được tiến hành dân chủ, chặt chẽ, đúng quy định. Danh sách dự kiến nhân sự BCH được Đảng uỷ đồng cấp thống nhất về cơ cấu, số lượng, đảm bảo chất lượng để giới thiệu ra đại hội bầu vào khóa mới. 
Chương trình, kịch bản điều hành đại hội được xây dựng cụ thể chi tiết, trong đó dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký trong tổ chức, điều hành đại hội. 
Về công tác tuyên truyền và hoạt động chào mừng đại hội được các đơn vị quán triệt, phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Các hoạt động văn thể, phong trào thi đua trước, trong và sau đại hội được triển khai kịp thời, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả đến toàn thể đoàn viên và người lao động.
Trước khi công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức đại hội, CĐCTVN trực tiếp làm việc với đại diện cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn đơn vị để duyệt toàn bộ công việc chuẩn bị và triển khai đại hội, hội nghị.
Công tác tổ chức đại hội, hội nghị trang trọng, đúng quy trình, quy định
Việc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở thuộc CĐCTVN được diễn ra đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc và đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của TLĐLĐVN và CĐCTVN. 
Hầu hết đại hội, hội nghị công đoàn các cấp đều được lãnh đạo CĐCTVN, lãnh đạo Đảng ủy, chuyên môn đơn vị, tới dự, phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ tới và giải đáp những kiến nghị của đoàn viên, CNLĐ.
Việc tổ chức đại hội, hội nghị diễn ra chu đáo, tiết kiệm, không phô chương hình thức, trang trí khánh tiết trong đại hội thực hiện đúng quy định, trang trọng, nghiêm túc. Hầu hết thời gian đại hội công đoàn cấp cơ sở là 1/2 ngày và đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 1 ngày.
Trong quá trình diễn ra đại hội, hội nghị, một trong những nội dung công việc đặc biệt quan trọng đó là công tác bầu cử, do làm tốt công tác nhân sự trước đại hội nên trong phần bầu cử BCH, đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong đại hội, 100% các đơn vị tổ chức bầu cử đảm bảo đúng nguyên tắc, thể lệ bầu cử, hầu hết các đơn vị tổ chức bầu cử một lần, đủ số lượng cần bầu và đúng cơ cấu, các đồng chí được đề cử, ứng cử tham gia BCH đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. 
Việc tổ chức Đại hội điểm và bầu cử trực tiếp Chủ tịch tại Đại hội
CĐCTVN đã hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm đối với Đại hội Công đoàn CN Hóa chất VN đạt kết quả cao, qua Đại hội điểm, những vấn đề liên quan đến công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành, nhân sự, nhất là công tác chuẩn bị trước và trong Đại hội… là kinh nghiệm thực tiễn giúp cho công đoàn các đơn vị trong ngành tổ chức thành công đại hội của cấp mình, đơn vị mình.
Căn cứ hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội, CĐCTVN đã lựa chọn 02 đơn vị là: CĐ Công ty CP XNK Máy & phụ tùng và CĐ Công ty XNK và Hợp tác Đầu tư Vilexim để tổ chức đại hội bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn tại đại hội. Qua triển khai, việc bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn của 02 CĐCS trên đã được tiến hành theo đúng hướng dẫn, quy định, công  tác bầu Chủ tịch được áp dụng theo phương pháp mới, do đại biểu dự đại hội trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐCS, Đoàn chủ tịch đại hội tổ chức lấy phiếu giới thiệu của các đại biểu dự đại hội về nhân sự Chủ tịch CĐCS trong BCH khóa mới, làm cơ sở để lựa chọn từ 1-2 người có tỉ lệ giới thiệu cao vào danh sách biểu quyết để bầu Chủ tịch CĐCS. Qua bầu cử, các đồng chí được giới thiệu, tín nhiệm lựa chọn bầu tại đại hội đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, tỷ lệ trên 90%.
Tuy vẫn còn một số CĐCS tổ chức đại hội, hội nghị chậm hơn so với kế hoạch, tiến độ chung của toàn Ngành, nguyên nhân chủ yếu là do có đơn vị hoạt động thiếu hiệu quả, người lao động không có đủ việc làm, phải nghỉ chờ việc hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động, có đơn vị do cổ phần hóa, chuyển đổi hình thức quản lý, sở hữu doanh nghiệp tác động không nhỏ đến công tác tổ chức đại hội công đoàn... Còn một số CĐCS chất lượng báo cáo chưa đảm bảo, chưa đưa ra nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả nhằm đổi mới hoạt động công đoàn; ý kiến tham gia thảo luận còn ít, một số bài tham luận tại đại hội còn nêu nhiều về thành tích, ít nêu những kinh nghiệm, cách làm đổi mới, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của công đoàn...
Song, nhìn chung công tác tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp thuộc CĐCTVN vẫn đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu đề ra, 4.164 đồng chí Ủy viên BCH được tái cử hoặc tham gia lần đầu đang tràn đầy xung lực, khí thế sẵn sàng cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào CNVC của các cơ sở trong toàn Ngành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội, hội nghị ngay từ tháng đầu, quý đầu, thiết thực chào mừng Đại hội III CĐCTVN dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6/2018 tới đây.
Đã có 4.164 ủy viên BCH đã được bầu tại các đại hội, hội nghị công đoàn các cấp thuộc CĐCTVN, trong đó:
  - Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 
+ Tổng số Ủy viên BCH được bầu tại đại hội, hội nghị: 291 đồng chí;
+ Số mới tham gia BCH: 168 đồng chí, chiếm 57,73%;
+ Ủy viên BCH là nữ: 84 đồng chí, chiếm 28,8%;
+ Số ủy viên BCH là cán bộ quản lý: 112 đồng chí, chiếm 38,5%;
+ Số ủy viên BCH là cán bộ công đoàn chuyên trách: 88 đồng chí;
+ Ủy viên Ủy ban kiểm tra là 69 đồng chí; có 18 đồng chí là ủy viên Ủy ban kiểm tra là Ủy viên BCH công đoàn và Ủy viên UBKT là nữ: 26 đồng chí.
- Đối với Công đoàn cơ sở: 
+Tổng số Ủy viên BCH được bầu tại đại hội, hội nghị: 3.873 đồng chí;
+ Số mới tham gia BCH: 1.523 đồng chí, chiếm 39,3%;
+ Ủy viên BCH là nữ: 1.339 đồng chí, chiếm 34,6%;
+ Số ủy viên BCH là cán bộ quản lý: 1.618 đồng chí, chiếm 41,8%;
+ Số ủy viên BCH là cán bộ công đoàn chuyên trách: 42 đồng chí;
+ Ủy viên Ủy ban kiểm tra là: 1.421 đồng chí; 405 đồng chí là ủy viên Ủy ban kiểm tra là Ủy viên BCH công đoàn; số ủy viên UBKT là nữ: 456 đồng chí.
Diệu Loan