banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
CĐCTVN: Tổng kết công tác tài chính, xã hội
Cập nhật lúc 08:58 ngày 17/08/2015

Ngày 14/8, CĐCTVN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính, xã hội năm 2014 và triển khai công tác năm 2015; tới dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng chủ trì Hội nghị.

Năm 2014, việc phân cấp thu tài chính cho CĐ các cấp đã phát huy được thế chủ động, tạo điều kiện cho hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong Ngành; thể hiện trách nhiệm của CĐ cấp dưới với CĐ cấp trên trực tiếp trong hệ thống.

Để đảm bảo duy trì nguồn thu ổn định, các cấp CĐ trong Ngành đã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên đóng đoàn phí CĐ đầy đủ, đổi mới phương thức thu đoàn phí, góp phần thu tối đa cho tài chính CĐ. Các CĐCS đã chủ động phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn tạo nguồn thu cho tài chính CĐ.

Nhờ đó, tổng thu kinh phí của CĐCTVN đạt hơn 291,2 tỷ đồng, vượt gần 76,5 tỷ đồng và bằng 135,57% so với kế hoạch Tổng LĐLĐVN giao. Năm 2014, CĐCTVN đã ưu tiên chi kinh phí cho CĐCS, cụ thể: Số kinh phí chi cho CĐCS năm qua thực hiện ở mức 181,9 tỷ đồng, tăng hơn 47,7 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Trong khi đó, các nguồn chi cho CĐ cấp trên cơ sở và chi cho cơ quan CĐ Ngành giảm lần lượt hơn 12 tỷ và gần 1 tỷ đồng.

Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Việc thu nộp kinh phí CĐ trong toàn hệ thống đã đi vào nề nếp hơn trước. Việc phân cấp thu, sử dụng nguồn thu kinh phí CĐ theo Luật đã được CĐCTVN cụ thể hóa bằng các quyết định phân cấp thu và phân phối nguồn thu kinh phí một cách khoa học dựa trên các quy định của Tổng LĐLĐVN.

Tuy nhiên, nhiều CĐCS mới chỉ thực hiện việc thu nộp kinh phí theo đúng kế hoạch dự toán của Công đoàn Ngành giao, chưa thực hiện việc thu nộp kinh phí theo quyết toán đã được phê duyệt. Một số CĐCS mới chỉ thực hiện tốt việc thu kinh phí, còn chưa thực hiện tốt việc thu đoàn phí, do đó không hoàn thành kế hoạch theo dự toán đã được phê duyệt. Một số đơn vị chưa chủ động với làm việc với chuyên môn để trích nộp kinh phí CĐ dù đã được CĐCTVN phân cấp. Nhiệm vụ nộp kinh phí CĐ lên cấp trên được CĐCTVN chấp hành tốt. Là một CĐ Ngành có số nộp cao trong nhiều năm qua, mặc dù tình hình thu kinh phí và đoàn phí còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2014, CĐCTVN đã nộp về Tổng LĐLĐVN đạt 100% kế hoạch và đúng thời gian quy định.

Về công tác xã hội, năm qua hoạt động này của CĐ Công Thương VN tiếp tục được duy trì, trở thành phong trào thi đua và thực sự có ý nghĩa đối với CNVCLĐ trong Ngành. Công tác vận động thu, thực hiện nghiêm túc các khoản chi đã góp phần không nhỏ vào việc hỗ trợ kịp thời những CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, gặp hoạn nạn do thiên tai, lũ lụt… Tổng thu Quỹ hoạt động xã hội năm qua đạt hơn 3,2 tỷ đồng, chi ra hơn 2,05 tỷ đồng, đóng góp hiệu quả cho các quỹ cấp trên và tham gia đầy đủ các chương trình ủng hộ biển, đảo do Mặt trận Tổ quốc VN và Tổng LĐLĐVN phát động.

Kết luận Hội nghị, đ/c Lý Quốc Hùng biểu dương và ghi nhận những thành tích về công tác tài chính và xã hội mà các cấp công đoàn đã nỗ lực thực hiện thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn chung với các đơn vị. Còn một số điểm tồn tại, Chủ tịch Lý Quốc Hùng chỉ đạo cần rút kinh nghiệm và thực hiện tốt các giải pháp đề ra để khắc phục triệt để.

Tại Hội nghị, 35 tập thể và 99 cá nhân có thành tích trong công tác tài chính; 28 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong hoạt động xã hội được CĐCTVN tặng bằng khen, 16 tập thể và 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc trong công tác xã hội. 

Một số hình ảnh

Phạm Chí - Phương Anh