banner2019
 
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Thứ bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
Kiến nghị nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động
Cập nhật lúc 02:31 ngày 11/06/2024
Thảo luận về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa qua, đại biểu Quốc hội kiến nghị nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ lương hưu 75%, 35 năm đối với lao động nam và 30 năm đối với lao động nữ.
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang) cho rằng, tại Điểm a Khoản 2 Điều 72 của dự thảo đang quy định mức trợ cấp một lần bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, trong khi đó mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
Do đó, để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội, giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%, 35 năm đối với lao động nam và 30 năm đối với lao động nữ.
Bên cạnh đó, ý kiến khác kiến nghị nên biên tập Điều 72 quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo hướng tách thành hai trường hợp để người lao động có thể lựa chọn.
Theo đó, trường hợp người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm đối với nam và 30 năm đối với nữ thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần, mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn được tính như quy định tại Khoản 2 của dự thảo. Trường hợp người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội một lần cao hơn 35 năm đối với nam và 30 năm đối với lao động nữ nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, theo quy định người lao động có thể được hoán đổi số năm đóng bảo hiểm cao hơn trong việc giảm tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Điều 72 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:
1. Người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 35 năm đối với lao động nam, 30 năm đối với lao động nữ thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức hưởng trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng cao hơn được tính như sau:
a) Bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.
b) Bằng 2 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật đến thời điểm nghỉ hưu.
Bảo Hân (nguồn: laodong.vn)