banner2019
 
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
Phong trào thi đua phù hợp cơ sở trong Khối thi đua 11 CĐ ngành Trung ương
Cập nhật lúc 05:31 ngày 16/07/2023
Theo đánh giá, phong trào thi đua của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã đạt được nhiều kết quả. Một trong những kinh nghiệm được chia sẻ là thi đua được xây dựng trên tiêu chí cụ thể, phù hợp thực tế đơn vị cơ sở.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương tham quan mô hình tại Nhà máy Z129
Trong đó, tại Công đoàn Xây dựng Việt Nam, căn cứ vào hướng dẫn của Công đoàn ngành trong thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình của Tổng Liên đoàn, các đơn vị đã triển khai tổ chức phát động 162 chiến dịch và đợt thi đua.
Các nội dung thi đua phong phú, theo tình hình thực tế của đơn vị. 6 tháng đầu năm có 794 công trình, đề tài, sáng kiến đã được công nhận và áp dụng. Trong đó có một số sáng kiến làm lợi trên 5 tỉ đồng; các đơn vị đã chi thưởng hơn 765 triệu đồng...
Các cấp Công đoàn trong ngành Công Thương cũng đã triển khai rộng rãi về các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Năng suất chất lượng hiệu quả”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Thực hành chương trình chuyển đổi số Quốc gia”; “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bỏ lại phía sau”. Đặc biệt trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, Công đoàn Công Thương Việt Nam có 173.311 sáng kiến, vượt chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao, mang lại hiệu quả 34,6 tỉ đồng. Có 10 công trình sản phẩm được công nhận làm lợi 8 tỉ đồng.
Đối với Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đến nay đã có 5 công trình đăng ký gắn biển Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Để có kết quả này, Công ngành đã triển khai đăng ký, công nhận công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể và gắn biển công trình Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Để có được kết quả trên, các đơn vị trong Khối thi đua cho biết đã tổ chức nhiều hoạt động để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn về đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Các hoạt động này được phối hợp tổ chức cùng các phong trào thi đua theo đặc thù ngành, nghề. Đây là cơ sở để mỗi đoàn viên, người lao động đóng góp trí tuệ, sáng tạo cho đơn vị.
Kiều Vũ (nguồn: laodong.vn)