banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 10:50 ngày 30/06/2023
Sáng 29.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 14 (khoá XII).

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Huỳnh Thanh Xuân.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, hội nghị lần này tập trung thảo luận cho ý kiến Dự thảo lần 3 báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Dự thảo lần 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII; Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng kết các chương trình hành động thực hiện 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam...
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị
Về Dự thảo lần 3 báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Dự thảo lần 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các văn bản, nhất là những vấn đề còn có ý kiến, phương án khác nhau; chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi, đặc biệt là các vấn đề nêu trong các tờ trình; bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung.
Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động công đoàn và từ địa bàn, cơ quan, đơn vị công tác, các đại biểu có thể đề xuất thêm những vấn đề, nội dung mới cần được nghiên cứu, cụ thể hóa trong nội dung các văn bản.
Về báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, năm 2023 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII do vậy cần phải xác định việc thành công của Nghị quyết Đại hội XII rất phụ thuộc vào những kết quả của năm 2023, từ đó đặt ra các giải pháp căn cơ để quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu còn chưa đạt.
“Nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Hội nghị lần này sẽ dành nhiều hơn thời gian để các đại biểu thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp lần này. Đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản. Sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Hội nghị đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028 (bước 2). Sau đó, hội nghị chia thành 6 tổ để thảo luận các nội dung.
Quế Chi (nguồn: laodong.vn)