banner2019
 
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2024
Tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động
Cập nhật lúc 05:00 ngày 27/12/2023
Kết luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, khoá XIII, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - yêu cầu tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết của cấp mình.
Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì hội nghị
Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh trong thời gian tới, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, đề nghị các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch được phân công phụ trách các đơn vị, các cụm thi đua tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết của cấp mình với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”; tổ chức tốt Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trực tiếp và qua sàn giao dịch thương mại điện tử, Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn năm 2024”; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Chương trình “Tết Sum vầy”.
Chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm cuối năm, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động; hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ. Thường xuyên nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong công nhân, lao động...
Kiều Vũ - Hải Nguyễn (nguồn: laodong.vn)