Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Two difficult things to achieve (Hai việc khó làm)
Cập nhật lúc 03:59 ngày 15/06/2014

TWO DIFFICULT THINGS TO ACHIEVE

1. To plant your ideas in someone else's head.
2. To put someone else's money in your own pocket.

- The one who succeeds in the first one is called a TEACHER.
- And the second is called a BUSINESSMAN.

- The one who succeeds in both is called a WIFE

- The one who fails in both is called a HUSBAND!!!

================================================

TRANSLATION/LƯỢC DỊCH

  Hai việc khó làm là:

1. Đưa ý tưởng của mình vào đầu người khác;

2.  Lấy được tiền của người khác bỏ vào túi mình.

-  Người chỉ làm được việc thứ 1 được gọi là "THẦY" (thầy giáo);

-  Người chỉ làm được việc thứ 2 được gọi là "DOANH NHÂN";

-  Người làm được cả 2 việc được gọi là "VỢ";

-  Người thất bại (không làm được) cả 2 việc được gọi là "CHỒNG"

 

Sưu tầm