Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Một số quy định về chế độ thai sản người lao động nên biết
Cập nhật lúc 02:40 ngày 17/02/2020
Lao động nữ trước khi sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bao nhiêu lâu để được hưởng chế độ thai sản? Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bao lâu? Lao động nam khi có vợ nghỉ sinh có được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không? Người lao động chấm dứt hợp động trước thời điểm sinh con có được hưởng chế độ thai sản? Mức hưởng như thế nào?... Đó là những câu hỏi mà rất nhiều lao động trước khi nghỉ sinh con quan tâm.
Điều kiện hưởng chế độ thai sản:
- Lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (khoản 2 Điều 31 Luật BHXH 2014).
Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau (khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH):
+ Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
+ Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
- Ngoài ra, lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
- Lao động nữ sinh con đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH 2014 (các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 luật BHXH 2014).
Thời gian hưởng chế độ khi sinh con (Điều 34 Luật BHXH 2014):
- Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
+ 05 ngày làm việc;
+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
- Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tai Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần, trừ trường hợp có quy định khác.
Mức hưởng chế độ thai sản:
Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014 quy định: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. 
Ngoài ra, tại Điều 38 Luật BHXH 2014 quy định: Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản (Điều 41 Luật BHXH 2014):
Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày (số ngày nghỉ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định). Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.
Đối với lao động nữ sinh con nhưng không đáp ứng đủ các điều kiện hưởng chế độ thai sản nêu trên thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian nghỉ sinh con.
Thanh Huyền tổng hợp