Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020
Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020
Phong trào thi đua thực sự tạo thêm sức mạnh cho doanh nghiệp
Cập nhật lúc 01:58 ngày 18/01/2020
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) Trần Quang Huy nhận định, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã thực sự tạo thêm sức mạnh phục vụ trong quá trình phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp của ngành Công Thương.
30.000 sáng kiến làm lợi 2.800 tỉ đồng 
Năm 2019, các cấp công đoàn (CĐ) trong ngành Công Thương đã căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) gắn với việc thực hiện thiết thực, không hình thức… Qua đó, các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ CNVCLĐ và đoàn viên CĐ.
Ngay từ đầu năm 2019, CĐ ngành Công Thương đã tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả những phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước. Các cấp CĐ trực thuộc bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đồng cấp để đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua gắn với yêu cầu của đơn vị, không phô trương hình thức. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến, học tập các gương điển hình ngay tại đơn vị mình để phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực và trở thành một trong những nội dung hoạt động CĐ quan trọng…
Tính đến hết tháng 12.2019, cán bộ, công nhân viên trong ngành đã có trên 30.000 sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi 2.800 tỉ đồng. Hơn 140 cá nhân được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN…
Đồng chí Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) - nhận định, phong trào thi đua lao động sáng tạo đã thực sự tạo thêm sức mạnh phục vụ trong quá trình phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.
Phong trào xuất hiện nhiều gương điển hình. Một trong số đó là anh Nguyễn Trung Kiên - Tổ trưởng Tổ Tiện nguội-Mài thuộc Chi nhánh Sửa chữa cơ điện, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam. Những năm trước, khi chưa tự chủ được một số vật tư phục vụ sản xuất do phải nhập khẩu từ nước ngoài, việc sửa chữa các thiết bị của chi nhánh có thời điểm bị gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất chung của công ty. Với trách nhiệm của mình, anh Kiên đã nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm khắc phục hạn chế trên.
Chỉ tính từ năm 2017 đến năm 2019, anh và các công nhân trong tổ đã thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp chi nhánh chủ động được vật tư sản xuất, góp phần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa. Theo tính toán của Chi nhánh Sửa chữa cơ điện, tổng giá trị làm lợi trong 3 năm (2017 - 2019) từ các sáng kiến của cán bộ, người lao động (NLĐ) trong đơn vị đạt hơn 20 tỉ đồng. Riêng anh Kiên nghiên cứu thành công 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi lớn cho chi nhánh.
Nâng cao năng lực của cán bộ CĐ trong tình hình mới
Theo Chủ tịch CĐ CTVN Trần Quang Huy, thời gian tới, CĐ ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho cán bộ Công đoàn (CBCĐ) các cấp về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam cũng như tổ chức CĐ trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức yêu cầu về chất lượng cán bộ và năng lực của tổ chức CĐ phù hợp với các yêu cầu đổi mới.
Ngoài ra, CĐ tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐCS từ tổ trưởng trở lên nhằm nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thương lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)… Tham gia với chuyên môn trong việc xây dựng và giám sát thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT.
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy động viên NLĐ 
Hoạt động CĐ cũng tập trung hướng về cơ sở với việc đẩy mạnh kiểm tra việc làm, đời sống, thực hiện chế độ với NLĐ tại một số đơn vị, nhất là những đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chỉ đạo sát sao các cấp CĐ phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Các cấp CĐ tích cực tham gia thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Công Thương, phối hợp tốt với lãnh đạo chuyên môn đảm bảo việc làm và quyền lợi cho NLĐ.
Hà Anh