Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 14 tháng 07 năm 2020
Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cập nhật lúc 10:14 ngày 13/01/2020
4 Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII). 
Sáng 11.1, trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ năm (khóa XII) tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Các đồng chí được bầu bổ sung vào BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ra mắt Hội nghị
Kết quả, các đồng chí: Vàng A Lả - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La; Phạm Quang Long – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Duy Minh- Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Đà Nẵng; Trịnh Thị Thoa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu đồng ý cùng là 100%.
Đ.c Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực TLDDLDDVN bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã nhất trí cho thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đối với các đồng chí chuyển công tác khác, không là cán bộ công đoàn chuyên trách theo quy định của Điều lệ, gồm: Trịnh Ngọc Đức, Ủy viên Ban Chấp hành, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức kiêm Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình; Hoàng Ngân Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La; Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.
Như vậy, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 hiện nay là 166 đồng chí.
Quế Chi - Sơn Tùng (nguồn: laodong.vn)