Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020
Thứ bảy, ngày 30 tháng 05 năm 2020
6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1-7-2020
Cập nhật lúc 08:36 ngày 26/11/2019
Quốc hội đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.
Với sự điều chỉnh này, các chế độ, trợ cấp BHXH cũng được tăng lên, hỗ trợ tốt hơn cho người tham gia.
Theo đó, 6 khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng lên như sau:
- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ốm đau: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).
- Trợ cấp một lần sau khi sinh con: 3.200.000 đồng (tăng 220.000 đồng).
- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh: 480.000 đồng/ngày (tăng 33.000 đồng).
- Trợ cấp tuất hàng tháng (mỗi thân nhân): 800.000 đồng/tháng (tăng 55.000 đồng); không có người trực tiếp nuôi dưỡng 1.120.000 đồng/tháng (tăng 77.000 đồng).
- Trợ cấp mai táng: 16.000.000 đồng (tăng 1.100.000 đồng).
- Trợ cấp lương hưu tối thiểu hàng tháng (đối với người tham gia BHXH bắt buộc): 1.600.000 đồng (tăng 110.000 đồng).
K.An (nguồn: nld.com.vn)