Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023
Thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

Hội nghị Sơ kết nửa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, Nghị quyết Đại III CĐCTVN (2018-2023) và Triển khai nhiệm vụ năm 2021