Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Hội nghị Sơ kết nửa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, Nghị quyết Đại III CĐCTVN (2018-2023) và Triển khai nhiệm vụ năm 2021