Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022
Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Hội nghị Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Công Thương giai đoạn 2015 - 2020