Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Chủ nhật, ngày 15 tháng 09 năm 2019

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội III CĐCTVN, nhiệm kỳ 2018-2023