banner2019
 
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Quyền lợi của người lao động khi làm việc lâu năm tại một doanh nghiệp
Cập nhật lúc 02:41 ngày 12/06/2023
Đối chiếu với quy định pháp luật hiện hành, khi làm việc lâu năm cho một doanh nghiệp, người lao động có thể được hưởng các quyền lợi sau đây:
1. Tăng số ngày phép năm theo thâm niên
Khi nghỉ phép năm, người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động và một số doanh nghiệp cũng căn cứ vào số lượng ngày phép năm còn lại để làm căn cứ thưởng Tết, lương tháng 13,... cho người lao động. Tuy nhiên cũng lưu ý, số lượng ngày phép năm không cố định mà có thể tăng thêm theo thâm niên làm việc của người lao động tại doanh nghiệp. Cụ thể:
Theo Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng năm tăng theo thâm niên làm việc: “Cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 1 ngày.”
Do đó, khi người lao động làm việc cho một doanh nghiệp từ đủ 5 năm trở lên thì sẽ được cộng thêm ngày phép năm theo tỷ lệ: 5 năm = 1 ngày phép năm.
2. Được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Hiện nay, hợp đồng lao động được chia làm 2 loại theo Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 bao gồm: Hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Khi làm việc lâu năm cho một công ty, người lao động sẽ có cơ hội được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 như sau:
“Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 149, Khoản 2 Điều 151 và Khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”
Theo quy định này, doanh nghiệp và người lao động chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa 2 lần. Nói cách khác, nếu muốn tiếp tục giữ chân người lao động thì trong lần ký hợp đồng thứ 3, doanh nghiệp buộc phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động đó.
3. Các khoản phúc lợi khác theo quy chế của doanh nghiệp
Ngoài những quyền lợi nêu trên thì khi người lao động làm việc nhiều năm cho một doanh nghiệp thì người lao động còn có thể được nhận nhiều khoản phúc lợi khác theo quy chế riêng của doanh nghiệp như:
- Tăng phép năm thâm niên nhiều hơn so với quy định của Bộ luật Lao động;
- Có các khoản thưởng thâm niên nhân viên làm việc lâu năm bên cạnh thưởng kết quả làm việc, thưởng KPI,…;
- Nâng bậc lương cao hơn cho người lao động làm việc lâu năm; và
- Các chính sách đãi ngộ khác.
Quế Chi (nguồn: laodong.vn)