banner2019
 
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Tiền lương nghỉ không hết phép năm của cán bộ, công chức năm 2023
Cập nhật lúc 03:37 ngày 26/04/2023
Cán bộ, công chức có được nhận tiền lương khi không nghỉ hết phép năm theo Luật Cán bộ, công chức.
Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật Cán bộ, công chức 2008 quyền của cán bộ, công chức về chế độ nghỉ ngơi như sau:
Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.
Như vậy, theo nội dung quy định nêu trên thì trong trường hợp không nghỉ hoặc không nghỉ hết phép năm thì cán bộ, công chức được thanh toán tiền lương cho những ngày không nghỉ tương tự như chính sách đối với người lao động.
Ngoài ra, cán bộ, công chức được chi trả tiền bồi dưỡng cho những ngày không nghỉ hết phép năm trong trường hợp cán bộ, công chức không được bố trí hoặc bố trí không đủ ngày nghỉ phép do nhu cầu công việc.
Phương Minh (nguồn: laodong.vn)