Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020
Thứ ba, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Nghiên cứu, trao đổi

Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

Công đoàn Việt Nam đang ở thời điểm có tính bước ngoặt

Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chia sẻ về những tác động của Cách mạng 4.0  
TLĐLĐVN thành lập Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp

TLĐLĐVN thành lập Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp

Đây là sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác giữa TLĐLĐVN và dự án về quan hệ lao động mới của ILO, cấu phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.  
Cách mạng công nghiệp 4.0: Chắc niềm tin vào tổ chức công đoàn

Cách mạng công nghiệp 4.0: Chắc niềm tin vào tổ chức công đoàn

Các cấp công đoàn thuộc CĐCTVN sẵn sàng thích ứng với CMCN 4.0  
Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành cùng sự phát triển của ngành Công Thương

CĐCTVN đã bám sát thực tiễn để đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNVLĐ.  
Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam: Ba khâu đột phá trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới

Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam: Ba khâu đột phá trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới

Đây là kỳ Đại hội với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trách nhiệm”, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành.  
CĐCTVN: Nâng cao hiệu quả của Thỏa ước lao động tập thể

CĐCTVN: Nâng cao hiệu quả của Thỏa ước lao động tập thể

Đây là một trong những kết quả nổi bật của CĐCTVN trong thời gian vừa qua