Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2023
Tổng hợp tác phẩm dự thi Cuộc thi “Nét đẹp Người Công Thương”
Cập nhật lúc 08:25 ngày 16/10/2017
Cuộc thi “Nét đẹp Người Công Thương” đã đến thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ của công đoàn các cấp cũng như đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Ngành Công Thương trên khắp cả nước. Các tác phẩm dự thi có đầy đủ các thể loại như: Tác phẩm viết, thơ, clip, hình ảnh.
Hiện nay, do đường truyền dữ liệu tại một số thời điểm còn bị nghẽn nên Ban Tổ chức cuộc thi vẫn chưa nhận được một số tác phẩm của một vài đơn vị và tác giả đã đăng ký gửi bài.
Để đảm bảo quyền lợi của các đơn vị cũng như các tác giả tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị các đơn vị và các tác giả tham gia cuộc thi liên hệ Ban Tổ chức Cuộc thi để xác nhận việc nộp tác phẩm của mình. Trường hợp các tác phẩm chưa được gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi, đề nghị các đơn vị và các tác giả gửi bổ sung theo địa chỉ bưu điện (Chuyển phát nhanh) về Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ:
Người nhận: Trần Mạnh Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Công Thương Việt Nam
Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0913 564 372
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chính thức khép lại việc nhận bài để tổng hợp chuyển Ban Giám khảo chấm điểm vào lúc 17h00 ngày 17 tháng 10 năm 2017.
Ban Tổ chức Cuộc thi