Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018
​​
DANH BẠ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 21 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
Điện thoại: 024.39348.922      
Fax: 024.38245.306
Văn phòng phía Nam: Lầu 9, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại/Fax: 028.39151017

TT
Họ và tên
Chức vụ
Cơ quan
Di động
Email
1
Trần Quang Huy 
Chủ tịch
024.3936.6280
0904.902.688
huytq@vuit.org.vn
2
Vũ Trường Sơn
Phó Chủ tịch
024.3934.4426
0936.366.866
0912.060.034
3
Quách Văn Ngọc
Phó Chủ tịch – TB CSPL
024.39366.277
0912.461.358
4
Lê Thị Đức
Phó Chủ tịch – TB NC
024.39970.225
0912.442.559
5
Tạ Thị Vân Anh
Nguyên Phó Chủ tịch
024.3997.0224
0903.251.329
anhttv@vuit.org.vn


VĂN PHÒNG
6
Trần Thanh Hương
Chánh Văn phòng
024.3936.6279
0978.851.004
7
Nguyễn Thị Thanh Mai
Phó Văn phòng
028.3915.1017
0989.069.486
8
Phan Thị Thanh Xuân
Phó Văn phòng
024.3934.4429
0966.893.881
9
Phạm Thị Phương Anh
Phó Văn phòng
024.3934.4425
0915.551.072
10
Dương Đình Tuấn
Chuyên viên
024.3825.9721
0984.003.388
11
Ngô Quốc Huy
Chuyên viên
024.3934.8922
0984.405.461
12
Đinh Ngọc Anh
Nhân viên
024.3825.9726
0903.466.525
13
Nguyễn Thị Huyền
Nhân viên
024.3934.8922
0124 529 8888
huyennt@vuit.org.vn
14
Nguyễn Văn Toán
Nhân viên
024.3997.0239
0912233260
toannv@vuit.org.vn
15
Lê Văn Khôi
Nhân viên
028.3915.1017
0945.245.279
khoilv@vuit.org.vn
16
Nguyễn Thị Mai
Nhân viên

0987.850.081
17
Đỗ Quốc Vĩnh
Lái xe

0934.499.779
18
Lê Văn Tựa
Lái xe

0913.856.428
0123.232.2889


BAN TỔ CHỨC
19
Phan Thị Diệu Loan
Trưởng ban
024.3936.6275
0989.011.827
20
Trần Lê Dung
Phó Trưởng Ban
024.3934.4424
01228.838.888
21
Vũ Thanh Thái
Phó Trưởng ban
024.3934.4424
0912.478.789
thaint@vuit.org.vn
22
Lê Văn Hải
Chuyên viên
024.3997.0237
0985.704.375
23
Lê Văn Long
Nhân viên
024.3934.4424
0935 072 919
longlv@vuit.org.vn


BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT24
Lê Thị Tâm
Phó Trưởng Ban
024.3936.6271
0903.238.905
25
Ngô Bá Đức
Phó Trưởng Ban
024.3938.7501
0963.253.948
26
Nguyễn Thu Trang
Chuyên viên
024.3936.6271
0902.088.366
27
Nguyễn Hiền Trang
Chuyên viên
024.3938.7501
0983.011.985


BAN TÀI CHÍNH
28
Đỗ Thị Thu Nga
Trưởng Ban
024.3824.0067
0912.131.971
ngadt71@yahoo.com.vn
29
Vũ Thị Thanh Hương
Phó Trưởng Ban
024.3934.4428
0983.622.867
30
Ngô Thị Kim Giang
Chuyên viên
024.3934.4428
0987.888.489


BAN TUYÊN GIÁO
31
Trần Mạnh Thắng
Trưởng Ban
024.39362.207
0913.564.372
32
Trần Thị Phương Trà
Phó Trưởng Ban
 024.3934.1433
0917.912.468
33
Đặng Thùy Linh
Chuyên viên
024.3934.1433
0943.568.786
linhanh8786@gmail.com
34
Vũ Mạnh Tuấn
Chuyên viên
024.3934.1433
0971.040.402


BAN NỮ CÔNG
35
Đinh Thị Lan Phương
Phó Trưởng Ban
024.3936.6274
0983.411.054
36
Nguyễn T. Liên Hương
Chuyên viên
024.3936.6274
0983.030.929


ỦY BAN KIỂM TRA
37
Nguyễn Thị Phương Nam
Chủ nhiệm UBKT
024.3936.6272
0912.620.873
38
Lưu Thị Huệ Linh
Phó Chủ nhiệm
024.3936.6276
0912.765.900
39
Trần Hải Ninh
Chuyên viên
024.3936.6276
0988.679.883